Gedaan met laden. U bevindt zich op: Integraal waterbeleid Beleidsthema's

Integraal waterbeleid

Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025.

Waterbeleidsnota 2020-2025

Met de waterbeleidsnota 2020-2025 biedt de Vlaamse Regering een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema’s die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.

In de waterbeleidsnota verduidelijkt de Vlaamse Regering op welke manier we de komende jaren het waterbeleid gaan versterken en heroriënteren.