Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over het departement Mobiliteit en Openbare Werken

Over het departement

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken: experten in beweging.

Ons manifesto

Inhoud is aan het laden

#experteninbeweging

Als Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid doen we Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. Onze experten in beweging zetten zich elke dag in voor een veilige, slimme en duurzame mobiliteit én voor de hedendaagse wegen- en (lucht)haveninfrastructuur.

We werken zowel beleidsmatig als in uitvoering mee aan verschillende projecten, in Vlaanderen en ver daarbuiten. Om die brede waaier aan uitdagingen tot een goed einde te brengen, kunnen we rekenen op onze experten met diverse profielen.

Samen hebben we één doel: met onze inzet, teamwork en vakmanschap bijdragen tot een betere samenleving. Wij zijn #experteninbeweging.

Onze secretaris-generaal

Aan het hoofd van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat secretaris-generaal ir. Filip Boelaert.

De meer dan 6 miljoen mensen die in Vlaanderen leven, brengen wij in beweging.

Filip Boelaert

Secretaris-generaal

Onze opdrachten

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken:

 • Ondersteunt het beleid van de minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. Daartoe behoren onder meer:
  • de opmaak van adviesnota’s, beleidsvoorstellen en regelgeving;
  • de verspreiding van informatie;
  • beleidsverkenning, trendwatching, contextanalyse;
  • follow-up van Europees en internationaal beleid en regelgeving;
  • follow-up en evaluatie van de beleidseffecten;
  • informatie en communicatie in het beleidsdomein.
 • Vervult de rol van beleidscoördinator in het beleidsdomein voor de begroting, de beantwoording van parlementaire vragen en kabinetsnota’s, en de voorbereiding van beleidsnota’s en beleidsbrieven van de minister.

 • Voert administratief en technisch ondersteunende taken uit:
  • personeelszaken, facilitair management, ICT, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden;
  • expertise en adviezen inzake beton- en staalconstructies, grondproeven, dynamische verkeersmanagement, hydrologisch onderzoek, enzovoort;
  • het beheer en de exploitatie van de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens, opdrachten die niet bij intern of extern verzelfstandigde agentschappen zijn ondergebracht.

Baanbrekende Werkgever

Net als 69 andere werkgevers mag ons departement zich in 2024 opnieuw ‘Baanbrekende Werkgever’ noemen.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

 • De focus ligt op resultaatgericht en plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Elke collega krijgt, in de mate van het mogelijke, de ruimte om te bepalen van waar en wanneer hij of zij werkt. Dat moet bijdragen tot een betere work-lifebalance.
 • We zetten in op een geïntegreerd welzijnsbeleid. Niet alleen peilen we naar de tevredenheid en het welzijn van onze collega’s, we gaan ook actief met de resultaten aan de slag. Het doel? Gerichte maatregelen introduceren die een positieve impact hebben op het welzijn en de tevredenheid van iedereen.

Het certificaat onderstreept onze intentie om werk te (blijven) maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken. Ons departement heeft het charter van ‘Baanbrekende Werkgever’ ondertekend. Daarmee willen we een toekomstgerichte en wendbare organisatie zijn die inzet op de behoeften van medewerkers, een comfortabele work-life balance, meer flexibiliteit en een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.

Ontdek meer over Baanbrekende Werkgever.(opent in nieuw venster)