Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid

Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid

De afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid spitst zich toe op de toepassing van het mobiliteitsbeleid.

Wij zijn een door expertise gedreven dienstverleningscentrum en wij zorgen voor het evenwicht en de synergie tussen.

 • ​​​een klantgerichte, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening én 
 • ​​het toezicht op de toepassing van het beleid en kwaliteitsborging op gebied van de veiligheid en milieubescherming

In onze werkdomeinen rijopleiding, - examens en vakbekwaamheid, ADR, homologatie, technische keuring, vervoer van goederen en personen over de weg, mobiliteit en verkeersveiligheid verlenen wij erkenningen, certificaten, vergunningen en subsidies en houden wij er daarna toezicht op.

Voor een aantal van de genoemde thema’s staan we mee in voor de doorvertaling naar de Vlaamse wetgeving en geven we adviezen rond deze materie. 

Wij staan dicht bij de burger, bedrijven, en lokale besturen. Wij werken binnen en buiten het beleidsdomein MOW in vertrouwen samen met partnerorganisaties, instellingen, sectorfederaties en andere overheden.

Om onze continue dienstverlening te garanderen bouwen wij bruggen met de andere afdelingen van het departement, de afdeling Beleid in het bijzonder waarmee de samenwerking essentieel is. 

Doelstellingen

 • We willen dat onze klanten en stakeholders onze dienstverlening kwalitatief en positief beleven.  
 • We gaan met proactieve communicatie en met een team van experten voor een zo kort mogelijke doorlooptijd van vragen en dossiers.  
 • We streven naar het tijdig beschikbaar stellen van de juiste en duidelijke informatie  
  • ​​zodat onze klanten correct geïnformeerd worden en de procedures kennen zonder de administratieve last voor hen te verhogen 
  • zodat we met alle stakeholders kunnen bijdragen aan een duurzame en veilige mobiliteit binnen een kwaliteitsvol en evenwaardig speelveld   ​
 • We streven ernaar om onze dienstverlening te digitaliseren en onze processen te stroomlijnen zodat we kunnen anticiperen op de snel veranderende wereld van Mobiliteit en Openbare Werken.  
 • We willen onze expertise verder uitbreiden door continue training en ervaringen ‘on the field’ om zo het positieve imago verder uit te bouwen.​

Contactgegevens

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Van de Water Lieve

Arbeidsreglement