Gedaan met laden. U bevindt zich op: Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Departement

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

 • ondersteunt de minister actief bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur:
 • ondersteunt de minister bij:
  • de beleidsvoorbereiding en -evaluatie
  • de ontwikkeling van een beleidsvoorbereidend instrumentarium (met inbegrip van monitoring, informatiemanagement…)
  • de aansturing van het wetenschappelijk onderzoek
  • de opbouw van netwerken binnen en buiten het beleidsdomein, en internationaal
  • de formulering van inhoudelijke voorstellen voor de beleidsbepaling
  • de evaluatie van de beleidsuitvoering voor de bijsturing van het beleid of voor de aansturing van de agentschappen
  • het secretariaat van de beleidsraad
  • de informatie en communicatie van het beleidsdomein
  • de aansturing, monitoring en follow-up van de beleidsuitvoering
  • de omzetting van strategische in operationele doelstellingen
  • de voorbereiding van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten
 • voert de volgende taken uit:
  • verstrekt managementondersteunende diensten en juridische ondersteuning aan beide Interne Verzelfstandigde Agentschappen (IVA's) die onder het beleidsdomein ressorteren, en aan alle Diensten Afzonderlijk Beheer (DAB)
  • coördineert de rapportering over personeelszaken, facilitair management, ICT, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
  • verstrekt technisch ondersteunende diensten aan het eigen beleidsdomein, aan andere beleidsdomeinen en aan derden, via samenwerkingsakkoorden
  • beheert en exploiteert de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens
  • superviseert de uitrusting en de uitbating van de Vlaamse luchthavens
  • beheert het Vlaams Infrastructuurfonds
  • voert andere taken van beleidsuitvoering uit die niet aan de agentschappen toevertrouwd zijn.

Contactgegevens

Adres

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II laan 15 bus 437, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Boelaert Filip

Woordvoerder

Arys Nick

Communicatieverantwoordelijke

De Dycker Leen

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

De Doncker Katrien

Oprichting

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

Bij decreet van 31 januari 2003 werd een Eigen Vermogen ingesteld onder de benaming Eigen Vermogen "Flanders Hydraulics" (EV-FH).

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Bijkomende of specifieke opdrachten

Binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bestaan er functies die voorkomen op de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.