De experten van de afdeling Maritieme Toegang beheren de vaarwegen naar de Vlaamse zeehavens, evenals de kunstwerken en eigendommen langs die maritieme toegangswegen. Daarnaast zorgen we voor de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur in de zeehavens en het beheer van de luchthaveninfrastructuur via de publieke luchthavenontwikkelingsmaatschappijen Antwerpen en Oostende-Brugge.

Over ons

Bekijk onze bedrijfsfilm:

Inhoud is aan het laden

Projecten