Over het project

De Pierre Vandammesluis is de grootste sluis in het havengebied van Zeebrugge ( afmetingen: 500 m lang, 57 m breed, een diepte tot 18,5 m en een watervolume van maximaal 527.000 m³). De sluis is aan beide kanten uitgerust met twee sluisdeuren en een dubbele ophaalbrug.

Renovatie

Momenteel worden stelselmatig de deurkamers en sluisdeuren gerenoveerd.
De renovatie van de Vandammesluis is cruciaal en noodzakelijk om de toekomstige bereikbaarheid van de achterhaven in Zeebrugge te garanderen. Ze is het bindstuk tussen de voor- en de achterhaven.
Door technische problemen bij de bouw van de sluis in de jaren ‘80, werd de sluis volgens een bijzondere uitvoeringsmethode gerealiseerd. Als gevolg hiervan zijn onderhoudswerken aan deze sluis dan ook bijzonder delicaat. Er werd gekozen om de deurkamers beurtelings droog te zetten om een volledige renovatie te kunnen uitvoeren.

Bij de renovatie van deur 1 en 4 worden ook extra vlinderkleppen in de deur gemonteerd zodat het vullen en ledigen van de sluis zal geoptimaliseerd worden. Om deze reden zullen deze deuren uit de deurkamer gelicht worden en op de oever geplaatst worden.

Inhoud is aan het laden

Film loskoppeling sluisdeur voor renovatie (25/5/2020)

Inhoud is aan het laden

Film sluisdeur Vandammesluis keert terug (9/7/2019)

Inhoud is aan het laden

Film renovatie sluisdeur 2 (6/2018)

Timing en Kostprijs

Timing

 • 2010 - deur 3 (beëindigd) (pilootproject)

  • deur – deurkamer - deurloop
 • 2013 - deur 2 (beëindigd)
  • deur – deurkamer
 • 2017 - deur 4 (beëindigd)
  • deur – deurkamer - deurloop
 • 2020 - deur 1 (lopende)
  • deur – deurkamer – deurloop
 • 2022 - deur 3 (gepland)
  • deurloop
 • 2023 - deur 2 (gepland)
  • deurloop

Kostprijs

De renovatie is gestart in 2010 en zullen duren tot 2023. In totaal zal de renovatie zo’n 120 miljoen euro bedragen.

Locatie

De Pierre Vandammesluisis gelegen aan de Kustlaan in Zeebrugge(opent in nieuw venster).
Het is de verbindingssluis tussen de tijgebonden voorhaven en de niet-tijgebonden achterhaven.