Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe Sluis Terneuzen Havenprojecten

Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio.

Afvoer van zand

Tijdens de werkzaamheden voor de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen komen grote volumes zand vrij. Dat gebeurt onder andere voor het verwijderen van twee grote landtongen ten noorden en zuiden van de nieuwe sluis, om de in- en uitvaart van de sluis mogelijk te maken voor de scheepvaart. Milieuhygiënisch geschikte deelpartijen grond worden na het ontgraven of baggeren nuttig ingezet als secundaire grondstof. Een van deze toepassingen omvat het versterken van de vooroever aan het strand van Knokke-Heist.

Versterken van de vooroever aan het strand van Knokke-Heist

De vooroever in Knokke-Heist wordt opgespoten met ca. 1,8 miljoen m³ zand uit het sluisproject, ter versterking van de kust onder de laagwaterlijn. Dit is een omvangrijke klus die maanden in beslag neemt. Onderzoek heeft aangetoond dat het aangevoerde zand niet verontreinigd en PFAS-vrij is. Van alle grond die bij de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen vrijkomt, worden voorafgaand monsters genomen en onderzocht op basis van de Nederlandse en Vlaamse milieuwetgeving. Afhankelijk van de uitkomst van deze analysen wordt de vrijkomende grond uit dit project nuttig toegepast, zoals in de vooroever voor Knokke-Heist. Grond die vervuiling bevat, wordt afgevoerd naar een speciaal depot of naar een reinigingslocatie.