Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe Sluis Zeebrugge Havenprojecten

Nieuwe Sluis Zeebrugge

De Vlaamse overheid maakt werk van een nieuwe toegang tot de haven van Zeebrugge. Dat is belangrijk om de economische toekomst van de haven te verzekeren. Daarnaast willen we ook de mobiliteit en leefbaarheid in Zeebrugge verbeteren.

© Kevin Schuster

Met het Complex Project Nieuwe Sluis Zeebrugge maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:​

  • De bouw van een nieuwe sluis, die zorgt voor een tweede toegang tot de achterhaven. Hierdoor worden de bedrijvigheid en werkgelegenheid langdurig verankerd in de regio.​

  • De aanleg van de nieuwe weg ‘Nx’, die het doorgaand en havenverkeer scheidt van het plaatselijk verkeer. Door deze verbeterde mobiliteit neemt de huidige verkeersdrukte in en rond de kern van Zeebrugge af.​

  • Een verbetering van de bestaande infrastructuur en voorzieningen in het projectgebied, om zo de leefbaarheid te garanderen. Waardoor het hier na realisatie aangenaam wonen en werken is. ​

Het project zorgt niet enkel voor economische zekerheid, maar maakt ook een einde aan de onzekerheid over de toekomst bij de omgeving. We realiseren ons dat het project een grote impact zal hebben, zowel tijdens als na de werken. Net daarom willen we een goede buur zijn voor de inwoners van het projectgebied, en een bondgenoot voor de overige nabijgelegen projecten. We zetten hierbij steeds in op samenwerking, dialoog en actuele informatie.​