Gedaan met laden. U bevindt zich op: IMMERSE Havenprojecten

IMMERSE

Over het project

IMMERSE staat voor ‘IMplementing MEasuRes for Sustainable Estuaries’. De doelstelling is om maatregelen te ontwikkelen die bijdragen aan het duurzaam beheer van de getij-gebonden rivieren in de Noordzee regio.

De estuaria van de Noordzee krijgen te maken met toenemende uitdagingen, zoals de stijging van het risico op overstromingen en wijzigingen in getij- en sedimentatiepatronen. Dit zijn zaken die een impact kunnen hebben op het functioneren en de ecosysteemdiensten van het Schelde-estuarium.

Samenwerking en financiering

Noordzee Regio
Het project IMMERSE is gefinancierd binnen het Interreg VB Noordzee Regio programma, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: https://northsearegion.eu/(opent in nieuw venster)

Beoogde resultaten

De internationale samenwerking leidt tot kostenefficiënte en effectieve maatregelen. De landen delen technische kennis en ervaringen, maar ook hun ervaring met beheerskwesties. Daarnaast worden belanghebbenden betrokken, zodat de acceptatie van een maatregel wordt vergroot.

Het IMMERSE-project heeft als doelstelling om de kwaliteit van de maatregelen te verhogen en de draagkracht bij stakeholders te vergroten.

Partners

In het IMMERSE-project werken 11 projectpartners uit België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk samen aan oplossingen. Ze delen kennis en doen gezamenlijk onderzoek. Het project is 1 oktober van start gegaan en heeft een doorlooptijd van 3 jaar.

Meer info

Op de projectwebsite (opent in nieuw venster)vind je als eerste nieuwe publicaties. Daarnaast kun je het project volgen via Twitter (opent in nieuw venster)en op LinkedIn(opent in nieuw venster).