Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maritieme Toegang: onze expertise Maritieme Toegang

Maritieme Toegang: onze expertise

De afdeling Maritieme Toegang biedt expertise in bouwen, beheren en baggeren.

Bouwen

De experten van Maritieme Toegang bouwen en renoveren de infrastructuur die de Vlaamse havens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen toegankelijk houdt voor de scheepvaart, zoals de sluizen. Daarnaast subsidiëren ze andere infrastructuur in de haven, zoals de aanleg van dokken of de bouw van kaaimuren.

Beheren

Daarnaast staan ze in voor het beheer van de wegen en gronden in eigendom van het Vlaams Gewest in de havengebieden. Als beheerder voeren zij inspecties uit van onder meer bruggen en wegen.

Het beheer omvat 3 soorten werkzaamheden: patrimoniumbeheer, onderhoudswerken basisinfrastructuur en inspecties van bruggen/tunnels en andere kunstwerken. De basisinfrastructuur is de infrastructuur die niet bestemd is voor commerciële exploitatie, zoals zeesluizen, havendammen, staketsels, spoorwegbermen, groenschermen met inbegrip van de ontsluitingswegen van en naar het havengebied.

De afdeling Maritieme Toegang is ook verantwoordelijk voor het beheer van de luchthaveninfrastructuur via de publieke Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM) Antwerpen en Oostende-Brugge.

Baggeren

Maritieme Toegang zorgt ervoor dat vanaf de kust tot voorbij Antwerpen, de Schelde altijd vlot bevaarbaar is. Er bestaat 4 verschillende activiteiten:

Onderhoudsbaggerwerken

We garanderen voldoende diepgang door het permanent uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken.

Wrakkenberging

Het vrijwaren van de maritieme toegang betekent niet alleen baggeren, maar ook het verwijderen van alle obstakels die de maritieme toegang belemmeren.

Verruiming vaargeul

Om toe te laten dat grotere schepen toegang krijgen tot de haven van Antwerpen is een verruiming van de vaargeul noodzakelijk. Zo zullen schepen met een diepgang tot 13,10 meter op elk gewenst tijdstip naar en van Antwerpen kunnen varen.

Slibverwerking

Waar mogelijk wordt de baggerspecie gestort in zee (vaargeul kust) of in de Schelde. Het slib afkomstig van baggerwerken in de haven van Antwerpen wordt verwerkt door AMORAS. Daar wordt het slib ontwaterd in een mechanische slibontwateringsinstallatie en geperst tot “filterkoeken”, het eindproduct van de slibbehandeling door AMORAS.