Gedaan met laden. U bevindt zich op: Smartsediment Havenprojecten

Smartsediment

Over Smartsediment

Samen slim omgaan met sediment

En daarmee ecologische en veiligheidsvraagstukken in de Scheldedelta oplossen is het doel van het project Smartsediment.

We zijn al weer een heel eind op weg met het Interreg project Smartsediment (2016 – 2020). Smartsediment is een samenwerking van Nederlandse en Vlaamse partijen met als doel het herstel van het evenwicht tussen biodiversiteit, bodem en andere functies in de Scheldedelta door middel van slim sedimentgebruik.


Waarom Smartsediment?

De Oosterschelde, de Westerschelde, de Boven-, Beneden- en Zeeschelde staan sterk onder druk. Vogels, vissen en zeehonden in dit gebied komen in de verdrukking door het verdwijnen van zandplaten en ondiepe watergedeeltes. Met behulp van Europese subsidie voor het project Smartsediment werken we aan verschillende projecten om daar verandering in te brengen.
Deze grensoverschrijdende aanpak is hard nodig, omdat de ecologische problemen in de Scheldedelta niet bij de grens ophouden. Zo kan het verdwijnen van kraamkamers voor jonge vis in de Vlaamse Zeeschelde, leiden tot minder vis en dus minder voedsel voor viseters in de Nederlandse Westerschelde. Ook zorgt een goede samenwerking van Nederlandse en Vlaamse wetenschappers op het gebied van ecologie en veiligheid voor grensoverschrijdende inzichten en kennisontwikkeling.

Projecten

De resultaten en voortgang van de andere Smartsediment uitvoeringsprojecten kan u terugvinden bij de publicaties op de Smartsediment website(opent in nieuw venster).

Samenwerking en financiering

De Nederlandse partners Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Koninklijk Nederlands Instituut Onderzoek der Zee en de Vlaamse partners Departement Mobiliteit en Openbare Werken en De Vlaamse Waterweg werken in het project Smartsediment samen aan oplossingen. Het project Smartsediment is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.De Nederlandse partners Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Koninklijk Nederlands Instituut Onderzoek der Zee en de Vlaamse partners Departement Mobiliteit en Openbare Werken en De Vlaamse Waterweg werken in het project Smartsediment samen aan oplossingen. Het project Smartsediment is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Voortgang en resultaten

Maritieme Toegang is verantwoordelijk voor de uitvoering van 3 Smartsediment pilootprojecten en is betrokken bij de uitwerking van de ecosysteemdienst-tool voor slim sedimentbeheer.


Smartsediment ESD-tool: meten is weten

De Smartsediment ESD-tool is bijna klaar! Om te weten hoe natuurontwikkeling door sedimentbeheer de ecosysteemdiensten beïnvloedt, heeft Smartsediment projectpartner De Vlaamse Overheid een ecosysteemdiensttool ontwikkeld. Met deze ESD-tool is het mogelijk de effecten van slim sedimentbeheer op de ecosysteemdiensten te berekenen en te verbeteren. De tool is een ‘sterk staaltje’ van waterstaatkundige berekeningen en gaat uit van de fysische eigenschappen van de rivieren.


Proefstorting Suikerplaat

Maritieme Toegang voert het baggerwerk uit dat nodig is om de maritieme vaargeul in de Schelde te onderhouden. Daarbij worden jaarlijkse zo’n 10 miljoen m³ zand verplaatst in de Westerschelde naar een aantal afgebakende stortlocaties. Met de proefstorting bij de Suikerplaat heeft Maritieme Toegang een nieuwe stortlocatie voor zandige baggerspecie uitgeprobeerd. De ecologische monitoring van de effecten van deze proefstorting zijn uitgevoerd als onderdeel van Smartsediment.


Monitoring stortlocaties Beneden-Zeeschelde

In 2017 heeft Maritieme Toegang 2 nieuwe stortlocaties in gebruik genomen in de Beneden-Zeeschelde voor het terugstorten van baggerspecie die vrijkomt bij het onderhoud van de vaargeul. Het gaat om de Parelputten voor zandige baggerspecie en de Ketelputten voor slibrijke baggerspecie. De ecologische monitoring omtrent het in gebruik nemen van deze nieuwe stortlocaties zijn uitgevoerd als onderdeel van Smartsediment.

Partners

Het project Smartsediment is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu(opent in nieuw venster).

Meer info

Bekijk dan de Smartsediment-animatie of kijk op de website(opent in nieuw venster).


Of lees meer over de vogels en vissen die we proberen te behouden door middel van slim sedimentgebruik in het Smartsediment Smoelenboekje.

Downloads