Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geotechniek Mobiliteit en Openbare Werken

Geotechniek

Bruggen, kaaimuren, dijken, tunnels: ze moeten duurzaam, economisch én veilig zijn. De experten van de afdeling Geotechniek onderzoeken daarom de eigenschappen van de ondergrond en doen er voorspellingen over. Proeven en metingen voeren we zowel in het veld als in het laboratorium uit.

Onze expertise

Partner van DOV

Geotechniek is een partner van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Dit project valoriseert de geotechnische, geologische, geothermische, hydrologische en bodemkundige gegevens in Vlaanderen. Die verzamelde gegevens over de ondergrond in Vlaanderen worden kosteloos ter beschikking gesteld. DOV kiest voor open data en werkt conform Vlaamse decreten en internationale afspraken. Meer info vind je op dov.vlaanderen.be.

Kwaliteit

Doorheen de activiteiten van de afdeling Geotechniek loopt als rode draad een continu aangehouden kwaliteitsbeleid. Daarbovenop is GEO als beproevingslaboratorium ISO17025 geaccrediteerd voor het uitvoeren van: elektrische en mechanische sonderingen, droogboringen met monstername, standaard triaxiaalproeven CU, UC en UU, samendrukkingsproeven, proctorproeven, doorlatendheidsproeven bij constant verval in doorlatendheidscel, bepaling volumemassa en watergehalte.

Naast een volledige documentatie van haar beproevingsactiviteiten houdt dit ook een aangehouden competentiebeheer en het continu opvolgen van de bijna 2000 meetmiddelen in.

Aanvraagformulier T1

Het uitvoeren van geotechnische proeven en metingen kan door klanten van de Vlaamse overheid aangevraagd worden via het aanvraagformulier T1 in deze link(Word bestand opent in nieuw venster).

Meer over onze afdeling