Gedaan met laden. U bevindt zich op: Proevenpakket Terrein Geotechniek

Proevenpakket Terrein

Proeven en analysesProefmethodeAccreditatieNormatieve
referentie
Toegepaste
methode
Meest recente
normversie
Bepaling conusweerstand (qc)Elektrische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO22476-1:2012jaNBN EN ISO22476-1:2023
 Mechanische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO22476-12:2009jaja
Bepaling totale
wrijvingsweerstand (Qt)
Mechanische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO22476-12:2009jaja
Bepaling plaatselijke
wrijvingsweerstand (fs)
Elektrische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO22476-1:2012jaNBN EN ISO22476-1:2023
Bepaling waterspanning (U)Elektrische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO22476-1:2012jaNBN EN ISO22476-1:2023
MonsterontnameDroogboringNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO22475-1:2006jaNBN EN ISO22475-1:2021
Bepaling ongedraineerde
schuifweerstand in situ
In situ
vinproef
 NBN EN ISO22476-9:2020jaja
Bepaling draagkracht
van de grond
Slagsondering OCW methodejaja
Bepaling van de
glijdingsmodus in situ
Seismische
sonderingen
 methode volgens de
internationale richtlijn
‘Seismic downhole
procedure to measure
shear wave velocity’
jaja

Op zoek naar nog een andere proef/-methode? Contacteer ons en we vinden samen de gepaste oplossing!