Gedaan met laden. U bevindt zich op: Laboratorium Geotechniek

Laboratorium

Bij het laboratorium van Geotechniek kunt u terecht voor hoogkwalitatieve proeven op grondmonsters. Resultaten van laboratoriumproeven en de evaluatie ervan laten een nauwkeuriger modellering van de grondgesteldheid toe. Ze geven een nog beter inzicht in het gedrag van de grond bij het ontwerp of tijdens de realisatie van uw project.

Classificatieproeven en grondsoortbepaling

Grond kan onderverdeeld worden in verschillende soorten. Zo zijn er, in een rudimentaire opdeling, grind, zand, leem, klei en veen. Een eerste, eenvoudige onderverdeling kan gemaakt worden op basis van de ‘korrelgrootte’ van de deeltjes. Verder geven ook het gehalte aan organische en kalkachtige stoffen en de kennis van de consistentiegrenzen vaak bijkomende, belangrijke informatie over de identiteit van de grond.

Dichtheid

Het materiaal grond bestaat in de meeste gevallen uit 3 componenten: de korrels, water en ev. lucht. Afhankelijk van hoeveel er van elk in een volume grond zitten, én hoe de ‘deeltjes’ zich schikken tegenover elkaar, zal de grond een specifiek gedrag vertonen.
Zo kan bijvoorbeeld, bij de aanleg van wegen of een kade, een geschikte grond, met de juiste verdichting, goed weerstaan aan zware belastingen, zonder al te grote zettingen te vertonen.

Schuifweerstand

Of je nu als ontwerper of uitvoerder te maken hebt met een brug of een tunnel, een dijk of een uitgraving, grondkeringen of funderingen, … de schuifweerstand van de grond speelt een zeer grote rol bij de berekening van het meest kritische faalmechanisme. De kennis ervan is dan ook een must!
GEO helpt u bij de keuze van de meest geschikte proefmethode, van standaard triaxiaal tot advanced extension testing. In overleg worden de optimale uitvoeringsspecificaties vastgelegd om u hoogkwalitatieve proefresultaten te bezorgen voor uw geotechnisch vraagstuk.

Vervormingskarakteristieken

Verschillende grondsoorten hebben ook vaak mechanische eigenschappen die nogal kunnen verschillen van elkaar. Zo is een klei veel minder doorlatend dan een zand en over het algemeen ook veel meer samendrukbaar. Doorlatendheid speelt uiteraard een rol bij het gedrag van bijvoorbeeld een waterkerende dijk en bij het ontwerp van een grondwaterbemaling. En voor de fundering van je constructie bekijk je ook best de zettingen!