Gedaan met laden. U bevindt zich op: Terreinonderzoek Geotechniek

Terreinonderzoek

Tijdens sonderingen duwen we stalen buizen met aan het uiteinde een meetelement in de grond. Zo meten we de weerstand van de grond om de 2 cm. Bij boringen maken we de grond los en brengen we grondmonsters naar de oppervlakte. Experten beoordelen die monsters dan naar hun aard (zand, klei, leem, veen, ...).

Sonderingen

Bij sonderingen drukken we met een indrukapparaat aan een constante snelheid een reeks stalen buizen in de grond, die aan het uiteinde van een conisch meetelement voorzien zijn. Tijdens het indrukken krijgen we om de 2 cm bovengronds een beeld van de conus- en de wrijvingsweerstand van de desbetreffende grondlagen. Geotechniek biedt verschillende sonderingen aan:

 • Mechanische sonderingen
 • Elektrische sonderingen
 • Piëzocone sonderingen met dissipatieproeven
 • Seismische sonderingen
 • Slagsonderingen

Boringen

Bij boringen maken we de grond los en brengen we grondmonsters aan de oppervlakte. Experten beoordelen die dan naar hun aard (zand, klei, leem, veen, ...). Geotechniek biedt verschillende soorten boringen aan:

 • Droogboringen met discontinue monsterontname
 • Droogboringen met continue monsterontname
 • Kernboringen
 • Plaatsing peilbuizen

Andere terreinproeven

Om de grondkarakteristieken nog beter te kennen is er soms nood aan speciale terreinproeven. Geotechniek biedt nog andere terreinproeven aan:

 • Vinproeven ter bepaling van de ongedraineerde schuifweerstand aan
 • Doorlatendheidsproeven in peilbuis en boorgat ter bepaling van de doorlatendheid