Gedaan met laden. U bevindt zich op: Proevenpakket Metingen en monitoring Geotechniek

Proevenpakket Metingen en monitoring

Proeven en
analyses
ProefmethodeAccreditatieNormatieve
referentie
Toegepaste
methode
Meest recente
normversie
Bepaling van de
horizontale deformatie
Inclinometermetingen NBN EN ISO 18674-3:2018jaja
Bepaling van de
verticale deformatie
Extensometingen NBN EN ISO18674-2:2016jaja
Bepaling van de
zetting
Zettingsmetingen NBN EN ISO 18764-3:2018
en prEN ISO 18764-6
jaja
Bepaling van de
waterspanning
Waterspanningsmetingen NBN EN ISO 18674-4:2020jaja
Bepaling van de
doorlatendheid in situ
Doorlatendheids- en infiltratieproeven NBN EN ISO 22282-5:2012jaja
Bepaling van de
waterstand
in een peilbuis
Waterpeilmetingen NBN EN ISO 18674-4:2020jaja

Op zoek naar nog een andere proef/-methode? Contacteer ons en we vinden samen de gepaste oplossing!