Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afdeling Organisatie

Afdeling Organisatie

De afdeling Organisatie brengt heel wat ondersteunende functies samen: zij bundelt expertise op het vlak van personeel, financiën, logistiek, juridische zaken en organisatieontwikkeling. De afdeling biedt (het grootste deel van) haar dienstverlening aan 3.600 personeelsleden van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken aan.

De afdeling Organisatie staat in voor de uitvoering van een geïntegreerd personeelsbeleid, (ver)zorgt (voor) vorming en opleidingen, is verantwoordelijk voor rekrutering en selectie, bouwt het HR-beleid van het departement uit, begeleidt afdelingen in veranderingsprocessen en zorgt voor logistieke en andere dienstverlening.

Daarnaast coördineert de afdeling de begrotingscyclus en staat zij borg voor het beheren, controleren en uitvoeren van ontvangsten en uitgaven in het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. De afdeling levert ook de nodige ondersteuning, inzichten en rapportering aan.

Bovendien neemt de afdeling Organisatie de rol op van raadsman van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken in het dagelijkse rechtsverkeer. Zij ondersteunt de functioneel bevoegde minister(s), het departement en de agentschappen bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering zowel inzake mobiliteit en verkeersveiligheid als inzake, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. Over deze beleidsthema’s worden adviesvragen voorgelegd. Tot slot wordt de afdeling betrokken bij de aanmaak of wijziging van regelgeving en begeleidt zij gerechtelijke procedures voor de diverse rechtscolleges.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 72 13
Kantooruren
Maandag
9:00 - 17:00
Dinsdag
9:00 - 17:00
Woensdag
9:00 - 17:00
Donderdag
9:00 - 17:00
Vrijdag
9:00 - 17:00
Adres

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Organisatie

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Bruyninckx Roel

Arbeidsreglement