Gedaan met laden. U bevindt zich op: België, Vlaanderen en Nederland bereiken akkoord over ‘estuaire vaart’: binnenvaart krijgt een boost! Mobiliteit en Openbare Werken

België, Vlaanderen en Nederland bereiken akkoord over ‘estuaire vaart’: binnenvaart krijgt een boost!

14 september 2023 - Voortaan krijgen Belgisch gecertificeerde versterkte binnenschepen betere toegang tot de havens en kanalen aan de Westerschelde. Hiervoor ondertekende de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra een Benelux-beschikking die door de secretaris-generaal van de Benelux, Frans Weekers, vandaag werd overgemaakt  aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters en de Belgische minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne. Dit akkoord is belangrijk omdat een verbreding of verdieping van het Schipdonkkanaal hierdoor niet meer nodig is en ook de hiervoor voorziene reservatiestroken kunnen worden geschrapt.

‘Estuaire vaart’ duidt op het varen met versterkte Belgische binnenschepen over de Noordzee, langs de Belgische kust, op de route tussen de havens van Oostende of Zeebrugge en de monding van de Westerschelde in Nederland. Het idee hierachter is dat versterkte binnenschepen vanuit het binnenvaartnetwerk straks de Vlaamse haven van Zeebrugge kunnen bereiken, zonder om te hoeven varen.

Om deze versterkte binnenschepen echter optimaal te kunnen gebruiken, moeten ze via de Westerschelde het binnenvaartnetwerk kunnen opvaren, maar dat kon juridisch niet omdat deze Belgische schepen dan een ‘internationale reis’ zouden maken (Nederlandse wateren) waarop normen voor zeeschepen van toepassing zijn en waar deze binnenvaartschepen niet aan kunnen voldoen. Die belemmering werd met de ondertekening van een Benelux-beschikking weggewerkt. De beschikking stelt tevens eisen aan door de schepen na te leven regels en geeft instructies over de handhaving daarvan.

Dit is goed nieuws voor de binnenvaartontsluiting van de haven van Zeebrugge, de interconnectiviteit met de Port of Antwerp-Bruges én de Benelux-binnenvaartsector, die een boost krijgen door de bereikbaarheid van de Belgische kusthavens via meer kostenefficiënte en duurzamere routes. Bovendien biedt dit meer kansen om binnen België de verdere zogeheten modal shift richting binnenvaart te bewerkstelligen, wat weer bijdraagt aan de verduurzaming van het goederenvervoer. Nu al bevindt 41% van het goederenvervoer per binnenschip in de EU zich in de Benelux.

Belgisch minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne: ”Na jaren onderhandelen hebben we met de Vlaamse en Nederlandse collega’s een oplossing uitgewerkt om estuaire vaart tussen België en Nederland mogelijk te maken. Dit is van cruciaal belang voor de ontsluiting van de haven Antwerpen-Brugge en meer bepaald vanuit Zeebrugge naar het hinterland. Hierdoor is ook een verbreding of verdieping van het Schipdonkkanaal niet meer nodig, en ook de hiervoor voorziene reservatiestroken kunnen geschrapt worden. Zo krijgen de omwonenden eindelijk duidelijkheid.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Dit is een cruciaal akkoord voor de havens en de binnenvaartsector. Zowel de haven van Zeebrugge als Nort Sea Port zijn nu beter en vlotter bereikbaar voor versterkte binnenschepen. Hierdoor krijgen binnenschepen een groter afzetgebied en dat creëert unieke kansen voor de modal shift richting het water. Ik ben de Nederlandse collega’s erg dankbaar voor de goede samenwerking in de oplossing van dit historisch probleem.”

Secretaris-generaal van de Benelux Frans Weekers: “Ik ben verheugd dat deze zogeheten estuaire vaart tussen België en Nederland mogelijk wordt gemaakt dankzij inzet van een Benelux-instrument. Meteen een mooi voorbeeld van hoe de Benelux complexe problematiek snel, gericht en concreet kan oplossen. 41% van al het vervoer per binnenvaartschip gebeurt in de Benelux en deze beschikking geeft die belangrijke Benelux-binnenvaartsector nog eens een impuls. Grenzen worden kansen en zijn zo geen obstakels meer!