Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hervorming rijopleiding gaat in op 1 maart 2024: verplicht vormingsmoment voor begeleiders én minimale oefenperiode van 5 maanden Mobiliteit en Openbare Werken

Hervorming rijopleiding gaat in op 1 maart 2024: verplicht vormingsmoment voor begeleiders én minimale oefenperiode van 5 maanden

Vanaf 1 maart 2024 wordt het vormingsmoment voor vrije begeleiding opnieuw ingevoerd én de minimale oefenperiode voor kandidaat-bestuurders wordt vastgelegd op 5 maanden. Dat heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 14 juli definitief goedgekeurd. “De kwaliteit van de rijopleiding is voor mij een topprioriteit. Het vormingsmoment en de verlenging van de oefenperiode verhogen niet alleen de verkeersveiligheid, maar moeten ook de slaagkansen van het praktijkexamen verhogen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Twee soorten voorlopige rijbewijzen categorie B

Wie vandaag slaagt voor het theorie-examen krijgt een attest om zijn of haar voorlopig rijbewijs aan te vragen. De kandidaat-bestuurder heeft dan twee opties: een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden) of met begeleider (36 maanden). In het eerste geval moet de beginnende bestuurder minstens 20 uur rijles volgen bij een erkende rijschool vooraleer die een voorlopig rijbewijs zonder begeleider kan aanvragen. In de oefenperiode mag hij dan, onder bepaalde voorwaarden, alleen op de openbare weg zonder begeleider. Als een leerling kiest voor de tweede optie, mag hij uitsluitend rijden met een rijinstructeur of de begeleiders die vermeld staan op het voorlopig rijbewijs. Een kandidaat-bestuurder is dan niet verplicht om rijlessen te volgen bij een erkende rijschool.

Minimale oefenperiode wordt verlengd naar 5 maanden

Voor beide gevallen geldt momenteel een minimale oefenperiode van 3 maanden. Vanaf 1 maart 2024 wordt deze periode verlengd naar 5 maanden. Elke kandidaat-bestuurder moet vanaf dan, tussen het afleveren van het voorlopig rijbewijs en het afleggen van het praktisch examen, minstens 5 maanden verplicht oefenen op de openbare weg. Let op: dit geldt ook voor kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs verkregen hebben voor 1 maart 2024 wanneer ze pas vanaf 1 maart 2024 hun praktijkexamen afleggen.

De aanpassing van de oefenperiode komt er na een evaluatie van de hervormde rijopleiding door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) (UHasselt). Daaruit bleek dat de minimale oefenperiode idealiter minstens 5 maanden bedraagt om de verkeersveiligheid te verhogen.

Verplicht vormingsmoment voor begeleiders

Vanaf 1 maart 2024 moeten de begeleiders van kandidaat-leerlingen met vrije begeleiding ook een vormingsmoment volgen. Het gaat hierbij niet om een praktische proef zoals het rijexamen zelf, maar om een workshop of informatiemoment. Zo’n sessie duurt 3 uur. Het vormingsmoment vindt plaats bij een erkende lesgever of kan ook digitaal gevolgd worden. De aanwezigheid van de deelnemers zal digitaal geregistreerd worden in de databank van de Vlaamse overheid. Het examencentrum zal controleren of de begeleider(s) van de kandidaat-bestuurder het verplichte vormingsmoment hebben gevolgd.

Meer informatie