Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het bufferlandschap van het havengebied Antwerpen krijgt vorm: Start verplaatsing bufferdijk ter hoogte van Drijdijck (Verrebroek - Beveren) Mobiliteit en Openbare Werken

Het bufferlandschap van het havengebied Antwerpen krijgt vorm: Start verplaatsing bufferdijk ter hoogte van Drijdijck (Verrebroek - Beveren)

Om de polderdorpen op de Linkerscheldeoever in harmonie te laten samengaan met de haven, creëert de Vlaamse overheid in samenwerking met de gemeente Beveren een bufferlandschap langs de hele westelijke kant van de Waaslandhaven. De plannen voor deze groene ruimte zijn mee gebaseerd op ideeën en suggesties van het ruime publiek uit diverse participatierondes vanuit het project ‘extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen’ (ECA).  Burgemeester Marc Van de Vijver en schepen Boudewijn Vlegels gaven vandaag de aftrap voor de werken ter hoogte van Drijdijck. Daar startte de firma Aertssen met de verplaatsing van de dijk, zodat het plaatselijk natuurgebied kan uitbreiden.

Het bufferlandschap langs de westelijke zijde van de haven zal zich in de toekomst uitstrekken over een lengte van 11 km, van Doel in het noorden tot aan het geplande verkeerscomplex Watermolen (Verrebroek) in het zuiden. De buffer doet niet enkel dienst als letterlijke barrière tussen de haven en de polder. Dankzij een zo natuurlijk mogelijke inplanting van de buffer in het omringende landschap, zal het een ideale plek zal zijn voor wandelaars en fietsers.

De aanleg van deze buffer bestaat uit verschillende deelprojecten waarvan de totale realisatie meerdere jaren in beslag zal nemen. De huidige werken aan Drijdijck maken geen deel uit van ECA en het hele bufferlandschap wordt pas gerealiseerd na de goedkeuring van de projectbesluiten voor ECA. Toch opteren de Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang) en de gemeente Beveren ervoor om – waar mogelijk – toch al op kleine schaal werken als test voor het ECA bufferlandschap op te starten. “Als gemeentebestuur stellen we alles in het werk om de haven en leefbare polderdorpen hand in hand te laten gaan”, zegt Boudewijn Vlegels, schepen van Beveren. “Daarom vinden we het bijzonder belangrijk dat de buffer een echte meerwaarde vormt voor de omwonenden in de ruime omgeving. Drie bomenrijen, de uitbreiding van het natuurgebied en de beleefbaarheid van het landschap met wandelpaden en rustplaatsen komen hieraan tegemoet.”

Aertssen Group bijt de spits af

Vandaag start de firma Aertssen Group met de werken in Drijdijck. Zij verschuiven de huidige bufferdijk langs Drijdijck meer richting haven zodat het natuurgebied kan uitbreiden. De vrijgekomen oppervlakte graven ze af tot aan het oorspronkelijke polderbodemniveau, wat het mogelijk maakt meer water te stockeren tijdens natte periodes, om verdroging tegen te gaan. De nieuwe bufferdijk zal meer dan 3 meter hoger zijn dan de huidige.

“Deze werken aan Drijdijck vormen een ideale test voor de realisatie van het bufferlandschap in het kader van ECA. De extra containercapaciteit in het havengebied Antwerpen is belangrijk voor onze Vlaamse economie en we hebben evenzeer oog voor de mildering van de impact van de haven op de omgeving en voor opportuniteiten voor recreatie en natuur”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Meer informatie