Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leidraad Explosieven in de ondergrond en waterbodems Infrastructuurprojecten

Leidraad Explosieven in de ondergrond en waterbodems

De leidraad “Het preventief opsporen en ruimen van niet ontplofte conventionele en toxische explosieven in de ondergrond en de waterbodems” helpt bouwheren en ontwerpers om op een veilige manier om te gaan met oorlogsmunitie die nog aanwezig is in de vaste ondergrond, waterbodems of getijdezones.

Op 14 maart 2016 heeft het Managementcomité van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken voor het eerst een praktische leidraad goedgekeurd. Op basis van de vele praktische ervaringen die inmiddels werden opgedaan, werd de leidraad in 2023 geactualiseerd en verduidelijkt.

Download de meetstaat

Deze meetstaat bevat een overzicht van de bestekposten die u als projectingenieur helpen bij de opmaak van uw bestek.