Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat is Monitoring Mobiliteit (MoMo)? Monitoring Mobiliteit (MoMo)

Wat is Monitoring Mobiliteit (MoMo)?

MoMo is een online dashboard dat de belangrijkste trends op vlak van mobiliteit samenbrengt. Zo kunnen beleidsmedewerkers, mobiliteitsprofessionals, middenveld, vakorganisaties en andere geïnteresseerden dat 24/7 als werkinstrument gebruiken en beschikbare relevante cijfers over mobiliteit evolutief opvolgen en opnemen in rapportages, studies of beleidsdocumenten.

Op die manier helpt MoMo om het Vlaamse mobiliteitsbeleid meetbaar en meer datagedreven te maken.

Basisbereikbaarheid

MoMo geeft invulling aan artikel 24 van het decreet basisbereikbaarheid en zorgt op die manier voor cijfermateriaal voor de vervoerregio’s.

In artikel 24. §1 staat dit geschreven: “De Vlaamse Regering legt de regels vast betreffende de inhoud, ontwikkeling en beheer van een mobiliteitsmonitoringsysteem, dat ertoe strekt de vereiste gegevens over de mobiliteitstoestand te verzamelen, te beheren en te toetsen zodat kan worden nagegaan of de operationele doelstellingen die opgenomen zijn in de mobiliteitsplannen en het verkeersveiligheidsplan, op een efficiënte wijze worden bereikt.”

Organisatie

MoMo is een initiatief van alle entiteiten binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken. Die entiteiten zijn:

 • het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • het Agentschap Wegen en Verkeer
 • het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
 • De Vlaamse Waterweg
 • Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
 • De Werkvennootschap
 • Lantis.

Alle entiteiten zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep MoMo.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken beheert het mobiliteitsmonitoringsysteem operationeel.

Verantwoordelijkheid

Aangezien MoMo geen nieuwe data ontwikkelt, maar ze samenbrengt uit verschillende bronnen binnen en buiten het beleidsdomein, blijft het data-ownership bij de leverancier van de data, i.e. de bron. Die zorgt voor:

 • de kwaliteit van de aangeleverde data
 • stabiliteit over de jaren heen van de data
 • aanvullen van de metadata, zoals definities en berekeningswijzen
 • tijdstip van update (terug te vinden bij de info over metadata, zie Leeswijzer)