Gedaan met laden. U bevindt zich op: Welke cijfers kan ik terugvinden in Monitoring Mobiliteit (MoMo)? Monitoring Mobiliteit (MoMo)

Welke cijfers kan ik terugvinden in Monitoring Mobiliteit (MoMo)?

Thematische opbouw

MoMo is opgebouwd rond verschillende thema’s. Per thema worden alle beschikbare cijfers die rechtstreeks of onrechtstreeks met mobiliteit te maken hebben gebundeld. De meeste thema’s worden nog onderverdeeld in subthema’s.

MoMo is een levend dashboard dat steeds verder groeit met de cijfers die beschikbaar komen.

De huidige thematische indeling bestaat uit:

  • infrastructuur
  • verkeersveiligheid
  • personenvervoer
  • mobiliteit als impact op het milieu
  • voertuigenpark
  • doorstroming
  • goederenvervoer
  • bevolking en economie.

Uitgangspunten

Geografisch detail

Alle cijfers worden gepubliceerd op Vlaams niveau, maar MoMo zal in het kader van het decreet basisbereikbaarheid ook invulling geven aan het inzichtelijk maken van (beschikbare) data op vervoerregioniveau.

MoMo zal inzoomen op locaties en die op een kaart weergeven waar dat zinvol is, maar bevat zeker geen GIS-toepassingen.

Evolutie

MoMo focust op het in kaart brengen van evoluties. Er wordt dus enkel naar het verleden gekeken. Er worden geen extrapolaties of scenario-based verwachtingen naar de toekomst gepresenteerd. Ook real-timedata zijn niet voorhanden in MoMo.

Geaggregeerde cijfers

De gebruikte cijfers zijn geaggregeerde cijfers. Het resultaat van een individueel project is niet aan de orde. Het laagste geaggregeerde niveau dat wordt ontsloten is de vervoerregio. Er worden enkel cijfers gegeven met hun evolutie en bijhorende metadata, maar geen conclusies. Waar nuttig kan er wel duiding worden gegeven of een disclaimer voor het gebruik.

Updates

De cijfers zullen jaarlijks worden bijgewerkt. Waar mogelijk én zinvol kunnen snellere automatische updates worden voorzien.

Norm

Waar zinvol en beschikbaar, zullen de cijfers worden vergeleken met een norm of target.

Indicatorenlijst

Via het dashboard hebt u op alle momenten toegang tot de indicatorenlijst. Dat is een lijst van alle mogelijke cijfers in MoMo, die als indicator kunnen worden gebruikt.

  • Bovenaan links kunt u via de zoekopdracht een specifiek cijfer opzoeken.
  • Bovenaan rechts wordt grafisch weergegeven hoeveel cijfers beschikbaar zijn op vervoerregioniveau en per thema.