Gedaan met laden. U bevindt zich op: NeXperta Mobiliteit en Openbare Werken

NeXperta

NeXperta is de verzamelnaam voor de 4 technisch ondersteunende afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): Expertise Beton en Staal, het Waterbouwkundig Laboratorium, Geotechniek en Algemene Technische Ondersteuning.  

Als onafhankelijk studie-, onderzoeks- en kenniscentrum hebben we één gemeenschappelijk doel: een dienstenpakket aanbieden dat het Vlaamse infrastructuur- en mobiliteitsbeleid, of de uitvoering ervan, ondersteunt.

De specifieke technische ondersteuning vanuit NeXperta omvat zowel inspecties en analyses, ondersteunende onderzoeken, studies en berekeningen, risico-inschattingen als voorstellen over prioritaire werken.

Voor wie?

De NeXperta-afdelingen leveren technische ondersteuning aan de beheerders en ontwerpers van mobiliteitsinfrastructuur binnen het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken: het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaamse Waterweg nv, De Werkvennootschap, Lantis, De Lijn en de afdeling Maritieme Toegang van het Departement MOW. Concreet gaat het over infrastructuur in het beheer van het Vlaamse Gewest: gewestwegen, bruggen, kaaimuren, sluizen …

Daarnaast biedt NeXperta ook dienstverlening aan andere beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid én sinds 1 juli 2024 ook aan andere publieke of semipublieke organisaties (bijvoorbeeld steden en gemeenten, provincies of havenbedrijven).

Onze missie

Onze experten zetten zich elke dag in voor een veilige, slimme en duurzame mobiliteit en de daarbij horende infrastructuur. Of dat nu over de weg, door de lucht of over het water is.

Dat vraagt om een betrouwbare partner met de juiste kennis, ervaring en expertise in huis, die net een stap verder kan gaan.

  • We werken samen: met elkaar en met onze klanten
  • We denken en doen: achter onze bureaus én met de laarzen in de modder
  • We innoveren en inspireren: futureproof, proactief en in functie van het maatschappelijk en economisch belang

Zo gaan we steeds verder vooruit, en Vlaanderen met ons. ​Want wij zijn experten in beweging

Eigen Vermogen Xperta

Op 1 juli 2024 is het Eigen Vermogen van Xperta van start gegaan, onder de handelsnaam NeXperta.

Het Departement MOW staat zelf in voor een deel van de middelen door beleidsuitvoerende taken onder te brengen bij het Eigen Vermogen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over monitoring en metingen, waterpassingen, geotechnische terreinproeven, analyse en geotechnische of sedimentologische laboratoriumproeven.

De oprichting van het Eigen Vermogen heeft een dubbel doel. Enerzijds wil het Departement MOW hiermee de continuïteit van dienstverlening aan de huidige klanten verzekeren. Anderzijds is het een opportuniteit om nieuwe taken tegen betaling aan te bieden. Via een Eigen Vermogen kan het Departement MOW ook extern gefinancierde opdrachten aanvaarden.

Het Eigen Vermogen Xperta richt zich voornamelijk naar de bestaande klanten binnen de overheid, maar kan in de toekomst ook andere publieke of semipublieke organisaties (bijvoorbeeld steden en gemeenten, provincies of havenbedrijven) ondersteunen. Het uitgangspunt daarbij is wel dat dit aanbod niet marktverstorend mag zijn.

Contact

Wilt u een beroep doen op een van onze diensten? Surf dan naar onze Dienstencataloog(opent in nieuw venster) en ontdek de specificaties voor alle diensten.
  • Bent u een bestaande klant? Neem dan contact op met uw vertrouwde contactpersoon.
  • Bent u een nieuwe klant? Dan kunt u binnenkort uw aanvraag indienen via de nieuwe klantentoepassing.

Hebt u een vraag? Stuur een mail naar nexperta@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).