Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe mijlpaal voor Nieuwe Sluis Zeebrugge: eindbeeld juridisch verankerd in voorontwerp kaderprojectbesluit Mobiliteit en Openbare Werken

Nieuwe mijlpaal voor Nieuwe Sluis Zeebrugge: eindbeeld juridisch verankerd in voorontwerp kaderprojectbesluit

De Vlaamse overheid staat een belangrijke stap dichter bij de realisatie van Nieuwe Sluis Zeebrugge. De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 14 juli kennis kunnen nemen van het voorontwerp kaderprojectbesluit. Dat bevat het gedetailleerde eindbeeld voor de sluis en de verbindingsweg Nx, het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) en de onderzoeksresultaten. In juli en augustus buigen meerdere formele adviesinstanties zich over de plannen en resultaten. Na de zomervakantie kan ook het brede publiek het eindbeeld ontdekken.

In juni 2022 heeft het projectteam van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge het inrichtingsalternatief voor de nieuwe sluis voorgesteld. Dat legde de bouwstenen vast van het ontwerp. Sindsdien werkte het team verder om tot het finale ontwerp te komen, onder andere in overleg met de nabije omgeving in Zeebrugge. Zo vonden er in november 2022 participatiemomenten plaats over de invulling van de vrije ruimte in het projectgebied. Op basis van de inbreng van de participanten en ook de verdere onderzoeken gebeurden nog aanpassingen aan het ontwerp.

“Met het voorontwerp kaderprojectbesluit is opnieuw een belangrijke stap gezet in het besluitvormingsproces van Nieuwe Sluis Zeebrugge. De adviesronde gaat nu van start en begin 2024 kunnen ook alle burgers reageren tijdens het openbaar onderzoek. Zo geven we dit belangrijke project en de omgeving van Zeebrugge verder vorm”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Volgende stappen

Formele adviesinstanties buigen zich nu over de plannen en de resultaten van het voorontwerp kaderprojectbesluit. Het projectteam analyseert daarna de ingediende adviezen en verwerkt ze indien nodig in verschillende documenten en rapporten. Nadien stelt de Vlaamse Regering het ontwerp kaderprojectbesluit vast. Dat besluit zal begin 2024 voor liggen in openbaar onderzoek. Dan kan ook het brede publiek zijn opmerkingen doorgeven. Wanneer de reacties zijn verwerkt, kan de Vlaamse Regering het kaderprojectbesluit definitief vaststellen. Dat bevat het eindbeeld, het GRUP, de onderzoeken en andere technische documenten. Vervolgens kan het project verder uitgewerkt worden tot op vergunningsniveau.

Infomoment voor de omgeving na de zomervakantie

Na de zomervakantie worden ook infomomenten voor de omgeving opgezet. Geïnteresseerde buurtbewoners zullen op 13 en 14 september het eindbeeld te zien krijgen en ook meer uitleg over de voorlopige bouwfasering van het project. Begin augustus volgt er nog een communicatie met meer informatie over die infomomenten.

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge

Met het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:

  • een tweede toegang tot de achterhaven;
  • een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert;
  • een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie.

Alle actuele informatie over het project kan u vinden op www.nieuwesluiszeebrugge.be(opent in nieuw venster).