Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe zichtbaarheidscampagne met Zeppe & Zikki: ‘Zie ons schitteren’ Mobiliteit en Openbare Werken

Nieuwe zichtbaarheidscampagne met Zeppe & Zikki: ‘Zie ons schitteren’

In november 2022 loopt er een nieuwe zichtbaarheidscampagne. De campagne ‘Zie ons Schitteren’ roept de actieve weggebruikers op om extra op te vallen in het verkeer. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werkt daarvoor samen met Zeppe & Zikki, de Vlaamse boegbeelden voor meer verkeersveiligheid.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De ongevallencijfers tonen aan dat er pieken zijn in het aantal voetgangers- en fietsslachtoffers tijdens de donkere ochtend- en avondspits in de wintermaanden. In 2021 vielen er in Vlaanderen 19 voetgangersdoden en 8 fietsdoden in het donker te betreuren. Met de nieuwe campagne richten we ons naar de jongsten onder ons en hun ouders. Het is zo belangrijk om goed verlicht te fietsen en ook fluo te dragen in het verkeer. Het dragen van fluo zorgt ervoor dat de zichtbaarheid voor aankomend verkeer in het donker maar liefst verdrievoudigt en reikt tot op 150 meter. Het gaat écht om zien en gezien worden in het verkeer.”

Meer ongevallen in donkere maanden

We naderen de maanden waarin de dagen het kortst zijn. De donkere ochtendspits en de vroege zonsondergang zorgen voor een verminderde zichtbaarheid. Uit de ongevallencijfers van 2021 blijkt dat meer dan 1 op 4 voetgangersslachtoffers in het donker valt. Voor het aantal voetgangersdoden in het donker in 2021 bedraagt het aandeel 43% (19/44). Het aantal zwaargewonde voetgangers in het donker is 35% (71/202).

Kijken we naar het aantal fietsslachtoffers in het donker, zien we voor 2021 dat dit aandeel 16% (1.375/8.441) bedraagt. Het aantal fietsdoden heeft een aandeel van 11% (8/75), wat iets minder is dan in 2020 (16%) en aanzienlijk minder dan 2019 (24%). Kijken we naar het aantal zwaargewonde fietsers in het donker, zien we voor 2021 dat dit aandeel 16% (137/869) bedraagt, een hoger aandeel dan in 2020 (13,5%), maar ook aanzienlijk minder dan in 2019 (20%).

Voldoende zichtbaar zijn, is essentieel voor alle deelnemers van het verkeer en zeker voor de actieve weggebruikers. Zichtbaarheid is dan ook opgenomen in het Vlaams Verkeersveiligheidsplan 2021 – 2025. Om dat nogmaals te benadrukken, is er nu de campagne met de verkeershelden Zeppe & Zikki(opent in nieuw venster). De campagne ‘Zie ons Schitteren’ roept de actieve weggebruikers op om extra op te vallen in het verkeer.

Als actieve weggebruiker is het enorm belangrijk om op te vallen in het verkeer. Enerzijds via de juiste verlichting, maar anderzijds ook via bijkomende middelen zoals fluorescerende en reflecterende materialen. Wanneer je donker gekleed bent, bedraagt die afstand slechts 20 meter, met licht gekleurde kleding ongeveer 50 meter. Automobilisten kunnen zo sneller anticiperen en ongevallen worden vermeden. We vergeten vaak hoe belangrijk onze ogen zijn om veilig deel te nemen aan het verkeer. Door oogcontact te maken wanneer het kan, kunnen ongevallen worden vermeden.

Lydia Peeters

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Samenwerking met verkeershelden Zeppe & Zikki

In het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan van de Vlaamse overheid werd opgenomen om extra sensibiliseringsacties uit te werken voor specifieke doelgroepen zoals kinderen en jongeren. De samenwerking met Zeppe & Zikki kadert daarin. De 2 figuren zijn uitgegroeid tot dé bekendste verkeersveiligheidsfiguren van Vlaanderen bij lagereschoolkinderen. In de maand november zullen Zeppe & Zikki te zien zijn met hun nieuwe verkeersveiligheidscampagne ‘Zie ons schitteren’ langs affiches op snel- en gewestwegen, in kranten, op tv en op de radio.

Vanaf 29 oktober 2022 loopt er ook een wedstrijd om (fiets)lichtjes te winnen.

Andere acties rond zichtbaarheid

Om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken en zoveel mogelijk leeftijdscategorieën te vatten, lopen er naast de zichtbaarheidscampagne met Zeppe & Zikki in november nog andere projecten met steun van de Vlaamse overheid: Helm Op Fluo Top(opent in nieuw venster) en OPVALLR van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)(opent in nieuw venster). Hiermee wil de VSV zowel leerlingen op basisscholen als op de middelbare school stimuleren om ook tijdens de donkere maanden te voet of met de fiets naar school te komen. Ook de jaarlijkse FLUODAG van XIU vzw(opent in nieuw venster) staat gepland op dinsdag 8 november 2022, een actie om de zichtbaarheid van fietsende tieners in het donker te stimuleren.