Gedaan met laden. U bevindt zich op: 16 november 2023 - Sluizencomplex Terneuzen wordt Noordzeesluizen Persberichten

16 november 2023 - Sluizencomplex Terneuzen wordt Noordzeesluizen

Persbericht - 16 november 2023 - Het politiek college van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters onthulden vanmiddag de nieuwe naam voor het sluizencomplex in Terneuzen: Noordzeesluizen. Zij deden dat tijdens een werkbezoek aan de Nieuwe Sluis.

© Patrick Vanhopplinus - DMOW

De keuze voor de naam Noordzeesluizen, is om een verbinding te leggen tussen de haven van Gent en Terneuzen en het aangrenzend zeegebied. De naam sluit bovendien goed aan bij het havenbedrijf North Sea Port. Internationaal gesproken liggen straks de ‘North Sea Locks’ in het havengebied van ‘North Sea Port’.

Nieuwe Sluis blijft Nieuwe Sluis

Een naamgevingscommissie onder voorzitterschap van de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer, koos ervoor het sluizencomplex in Terneuzen de naam Noordzeesluizen te geven. De naamgevingscommissie bestond verder uit Mathias De Clercq, burgemeester van Gent, Daan Schalck, CEO North Sea Port en Willy Dekker, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta. De commissie besloot tevens de namen Oostsluis, Westsluis en Nieuwe Sluis voor de afzonderlijke sluizen binnen het complex te handhaven. Het college van burgemeester en wethouders hebben deze naam vastgesteld.

Website

Met de onthulling van de naam Noordzeesluizen werd ook de website noordzeesluizen.eu(opent in nieuw venster) gelanceerd. Deze website wordt gebruikt om het komende jaar de activiteiten, festiviteiten en nieuws rondom de opening van de Nieuwe Sluis in het najaar 2024 aan te kondigen.

Grotere zeeschepen en meer capaciteit

Sinds 2017 wordt in opdracht van de Vlaams-Nederlands Scheldecommissie gebouwd aan een nieuwe grote zeesluis in Terneuzen. Deze sluis wordt gebouwd binnen het bestaande sluizencomplex, waar ook de Oostsluis en de Westsluis deel van uitmaken. De Noordzeesluizen maken de fusiehaven North Sea Port (Gent, Terneuzen en Vlissingen) optimaal toegankelijk langs het water. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen door het Kanaal Gent-Terneuzen varen tot aan de haven van Gent. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. Zo verhogen we de bereikbaarheid van de havens en creëren we nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid in Nederland én Vlaanderen.

Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters:
‘De Noordzeesluizen zijn een belangrijke schakel voor North Sea Port en de Seine-Schelde-verbinding. De Nieuwe Sluis is niet enkel een poort naar onze waterwegen en logistiek, maar ook een wissel op een welvarende toekomst voor de Vlaamse economie.’

‘Dit project is een mooi voorbeeld van Vlaams-Nederlandse samenwerking, en van groot belang voor onze economieën”, zegt de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. “En met de beoogde opening volgend jaar van de Nieuwe Sluis zijn de Noordzeesluizen straks klaar voor de toekomst. De sluis is langer, breder en dieper dan zijn voorganger, en dat is belangrijk om de groei van het scheepvaartverkeer mogelijk te maken.’