Gedaan met laden. U bevindt zich op: 21 november 2023 - Twee gerenoveerde sluisdeuren worden terug in Demeysluis Oostende geplaatst Persberichten

21 november 2023 - Twee gerenoveerde sluisdeuren worden terug in Demeysluis Oostende geplaatst

Persbericht - Oostende 21 november 2023 - Vandaag en morgen worden twee sluisdeuren van de Demeysluis vanop de Henri Deweertkaai terug naar de sluis gebracht. Deze twee deuren (ruim 65 ton, 12,5 m hoog en 11,6 m breed) werden eind augustus 2022 uit de deurkamers getild voor renovatiewerken en worden via een drijvende bok richting het sluiscomplex getransporteerd, om vervolgens terug in de deurkamer geplaatst te worden. “Deze operatie maakt deel uit van de renovatiewerken aan de Demeysluis die sinds 2021 aan de gang zijn. In de loop van december worden de laatste twee sluisdeuren uit de Demeysluis getild waarna de renovatiewerken aan deze deuren zullen starten”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De Demeysluis verbindt de voor- en achterhaven van Oostende en is meer dan 120 jaar oud. De eerste steen werd gelegd op 19 juni 1898 door koning Leopold II. “De sluis is 123 meter lang, 17,4 meter breed en 4,5 meter diep. De sluis telt in totaal acht deuren: aan elk hoofd zijn er twee ebbedeuren en twee vloeddeuren. Sinds oktober 2021 gebeuren er herstellingswerken aan de Demeysluis. Deze werken werden gegund voor iets meer dan 3,5 miljoen euro (exclusief btw)”, zegt minister Peeters.

Complexe operatie

Deze ochtend omstreeks 9 uur werd een sluisdeur van de Demeysluis vanop de Henri Deweertkaai met een drijvende bok opgetild en vervolgens, hangend aan een kraan, naar de Demeysluis gevoerd. Omstreeks 10 uur kwam de sluisdeur aan de Demeysluis aan. Na het transport naar de sluis werd de sluisdeur onder begeleiding van duikers op zijn taats gezet. Dat is het draaipunt onder water waarop de deur rust. Vervolgens werd de deur aan de bovenzijde via de halsbeugel gekoppeld aan het verankeringsgietstuk op het landhoofd. Deze operatie werd minutieus voorbereid. Morgen gebeurt ook het transport van de andere sluisdeur vanop de Henri Deweertkaai naar het sluiscomplex. Donderdag en vrijdag worden de armen van beide deuren gekoppeld aan de vijzel en worden de sluisdeuren elektrisch aangesloten.

De passage door de Konterdambruggen gebeurt na 9:00. Op die manier hoeven deze bruggen tussen 8 en 9 uur ’s ochtends niet te bewegen en wordt het wegverkeer tussen Oostende en Bredene niet verstoord tijdens de drukke ochtendspits.

Renovatiewerken op de Henri Deweertkaai

Deze twee sluisdeuren werden op 25 en 26 augustus 2022 uit de sluis gehaald en naar de Henri Deweertkaai gebracht voor renovatiewerken. Oesters en slib werden eerst verwijderd. Daarna gebeurden er herstellings- en aanpassingswerken aan de staalstructuur en werden de twee deuren opnieuw geschilderd. De schuiven en de halsbeugel werden eveneens aangepast. Met de schuiven kan het waterpeil aan weerszijden van de sluisdeur gelijk worden gemaakt, waarna de deur geopend kan worden en schepen dus de sluis in kunnen. De halsbeugel is een onderdeel dat de sluisdeur verbindt met het verankeringsgietstuk op het landhoofd. Daarnaast werd er ook kathodische bescherming op de deuren aangebracht en werden de rubbers vervangen. In de loop van december worden er opnieuw twee deuren uit de sluis getild en naar de kaai gebracht voor renovatiewerken.

Samenwerking tussen overheid en privé

De schilder- en herstellingswerken van de sluisdeuren gebeuren in opdracht en onder toezicht van de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Maritieme Toegang is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur in de haven van Oostende en zorgt ervoor dat de haven toegankelijk blijft voor de scheepvaart. De Tijdelijke Maatschap Hye – Demako - Oil – De Roeck voert tezamen met hun onderaannemers Gardec, K&C Diving en Hebo de werken uit. Daarnaast zijn ook meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de haven van Oostende en diverse externe partijen betrokken zoals CPC, Seco, SBE en Vandezande BVBA.