Gedaan met laden. U bevindt zich op: 3de BENEFIC-projectoproep voor zero-emissie vervoer en binnenvaart Persberichten

3de BENEFIC-projectoproep voor zero-emissie vervoer en binnenvaart

10 februari 2021 - Vlaanderen en Brussel slaan handen in elkaar voor oplaadpunten en walstroom

De Vlaamse en Brusselse overheid lanceren samen een innovatieve projectoproep voor de realisatie van laadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. Overheden en privébedrijven kunnen subsidies krijgen voor de aanleg van laadpunten voor elektrische voertuigen en walstroominstallaties voor de binnenvaart. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden t.e.m. 12 april 2021. De oproep gebeurt via het Europese BENEFIC-project van het Europese CEF-programma (Connecting Europe Facility) en wordt volledig gefinancierd met Europese middelen.

€ 1,6 miljoen euro subsidies

Deze open oproep focust op normale, snel- en ultrasnelladers voor elektrische voertuigen en walstroominstallaties voor de binnenvaart. Er is een maximaal subsidiebudget van € 1,6 miljoen beschikbaar. Tot 20% van de in aanmerking komende investeringskosten kunnen gesubsidieerd worden. De projecten moeten langsheen het TEN-T kernnetwerk in Vlaanderen en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen of in de onmiddellijke omgeving ervan. Het trans-Europees vervoers­netwerk bevat Europese snelwegen, stedelijke knooppunten en binnenhavens. Voor de uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen kunnen BENEFIC-projecten gebruik maken van locaties beheerd door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die binnen het toepassingsgebied vallen. Het Brussels Gewest vormt een stedelijk knooppunt, waardoor infrastructuur op het volledige grondgebied kan voorgesteld worden, zowel op publiek als privaat (maar publiek toegankelijk) domein. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden t.e.m. maandag 12 april 2021. Geselecteerde projecten kunnen uitgevoerd worden t.e.m. 30 september 2022.

Vlaams minister Lydia Peeters: ‘Modal shift naar duurzaam vervoer stimuleren’

Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken: “Deze projectoproep past in de Vlaamse modal shift naar duurzame vervoermiddelen. Met de ontwikkeling van laadinfrastructuur langs onze autowegen stimuleren we de vergroening van het wegvervoer. De komende jaren willen we over heel Vlaanderen 30.000 extra laadpuntequivalenten realiseren en op de grote verkeersassen om de 25km snelladers. Deze oproep is een eerste stap daar naartoe. Ook walstroom voor de binnenvaart is essentieel in het verduurzamen van onze logistieke stromen van en naar de zeehavens. Walstroom zorgt voor een lager energieverbruik van de binnenschepen, minder emissies en minder lawaai.”

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie

“De transitie naar emissievrije voertuigen aanmoedigen vormt een krachtige hefboom om de luchtkwaliteit te verbeteren, de gezondheid van alle burgers te beschermen en onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Na de uitrol van een basisnetwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen in Brussel ondersteund te hebben, is deze nieuwe fase van het BENEFIC-project een goede gelegenheid om onze inspanningen voort te zetten. Zo voorziet de gewestelijke strategie voor de uitbouw van een oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de plaatsing van 11.000 laadpalen op ons grondgebied om deze overgang naar emissievrije voertuigen te verzekeren.”

Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit

“Brussel is vastberaden om de luchtvervuiling aan te pakken. De transportsector is een belangrijke hefboom om onze stad leefbaarder te maken en onze luchtkwaliteit te verbeteren. Met de lage emissiezone en Good Move zetten we al belangrijke stappen in de juiste richting. Met dit Europese project BENEFIC kunnen we de elektrificatie van ons wagenpark verder versnellen. Schouder aan schouder met Vlaanderen werken we aan een groenere toekomst.”

BENEFIC: Europese samenwerking voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen

Deze Europees projectoproep voor infrastructuur voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen kadert binnen het BENEFIC-project. BENEFIC staat voor ‘BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean power for transport’ en heeft als doel de realisatie van infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen en vaartuigen te versnellen. BENEFIC is een samenwerking tussen het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland. Dit project kwam tot stand op initiatief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Het BENEFIC-project maakt deel uit van het Europese CEF-programma (Connecting Europe Facility) dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie.

Derde projectoproep

Dit is de derde BENEFIC-projectoproep en de eerste waarbij projecten uit Nederland niet in aanmerking komen. Binnen de eerste projectoproep, die liep van februari tot mei 2018, kregen 22 projecten een subsidie. Via de tweede projectoproep, die liep van oktober tot december 2018, werden 11 projecten geselecteerd.

Meer info

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u op www.benefic.eu(opent in nieuw venster).