Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aangepaste planning, oprichting taskforce en 12 extra profielen: Vlaamse overheid zet Nieuwe Sluis Zeebrugge weer op koers Persberichten

Aangepaste planning, oprichting taskforce en 12 extra profielen: Vlaamse overheid zet Nieuwe Sluis Zeebrugge weer op koers

3 februari - Naar aanleiding van de eerder aangekondigde vertraging voert de Vlaamse overheid maatregelen in om het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge weer op koers te krijgen. Er werd een taskforce opgericht, de planning werd in samenspraak met alle betrokkenen herbekeken en er worden 12 extra profielen aangetrokken om de projectwerking te verstevigen. Eind februari komen er infomomenten voor de omwonenden.

© Henderyckx

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken: “Het project zit nu in een bijzonder complexe maar cruciale fase. Het projectteam onderzoekt de verschillende mogelijke manieren om de sluis en de nieuwe weg in te passen in de omgeving, waarbij de leefbaarheid van het gebied van groot belang blijft. Vooraleer deze puzzel kan gelegd, moeten eerst de verschillende puzzelstukken onderzocht worden. En dat is erg tijdsintensief, intensiever dan de studiebureau’s en onze administraties hadden ingeschat. Vandaar dat na overleg tussen de studiebureaus, de administraties, de Vlaamse Regering, het havenbedrijf MBZ en de stad Brugge de planning hebben aangepast. Om het projectteam te versterken, zal ik binnen mijn administratie ook 7 extra mensen aanwerven met specifieke kennis en vaardigheden.”

Inrichtingsalternatief sluis en verbindingsweg op Visartsite bekend in zomer 2022

Volgens de nieuwe planning volgt er in de zomer van dit jaar duidelijkheid over de keuze van het inrichtingsalternatief. De locatie Visart ligt immers al vast, maar het inrichtingsalternatief bepaalt waar de sluis en de verbindingsweg Nx precies gebouwd worden en hoe dat eruit zal zien. Hierover zal rond de zomer ook een infomoment georganiseerd worden voor de omgeving. Daarna werkt het projectteam dit inrichtingsalternatief verder uit tot een ontwerp projectbesluit. Het streefdoel is om dit nog voor het einde van deze legislatuur voor te leggen aan de Vlaamse Regering.

Om de voortgang van deze planning verder op te volgen en de nodige beslissingen te kunnen nemen, werd een nieuwe taskforce opgericht waarin onder meer de Vlaamse Regering, de stad Brugge en het havenbedrijf MBZ vertegenwoordigd zijn. Deze taskforce kwam een eerste keer samen eind januari. Naast de 7 extra mensen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal ook het havenbedrijf MBZ 5 extra VTE aantrekken om de bouw van de nieuwe sluis mogelijk te maken.

Duidelijkheid

Dirk De fauw, burgemeester van Brugge: “Dat het inrichtingsalternatief in de loop van het jaar nog bekend wordt, is goed nieuws voor de Zeebruggenaren. Ik heb vaak te horen gekregen dat ze willen weten waar ze aan toe zijn. Met het inrichtingsalternatief wordt dat duidelijk: dan weet men hoe het project zal worden ingepast in de omgeving. Daarnaast zal dan ook blijken hoe de leefbaarheid in Zeebrugge wordt gegarandeerd tijdens en na de werken. Vanuit mijn rol in de taskforce zal ik ook de verdere uitwerking nauwgezet opvolgen.”

Tom Hautekiet, CEO van MBZ, vult aan: “Ook voor de haven en voor de bedrijven in onze haven is deze nieuwe aanpak een positief signaal. Want de nieuwe zeesluis is van groot belang. Niet alleen voor ons, maar ook voor de omwonenden en bedrijven uit de buurt. De gemaakte afspraken zijn een stap in de goede richting, en dat stemt ons voorzichtig positief. Het zal er nu op aankomen met zijn allen samen te werken om de vooropgestelde doelen te bereiken.”

Infomomenten op 24 en 25 februari

Op dit moment is voor elk van de alternatieven in kaart gebracht hoe het er na realisatie van de sluis kan uitzien. Om de omgeving hierover te informeren organiseert het projectteam twee infomomenten op 24 en 25 februari. Voor handelaars en bedrijven is er een apart tijdsslot voorzien. Meer informatie daarover vind je vanaf morgen op www.nieuwesluiszeebrugge.be(opent in nieuw venster).

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge

Met het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:

  • een tweede toegang tot de achterhaven;
  • een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert;
  • een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie.

Alle actuele informatie over het project kan je vinden op www.nieuwesluiszeebrugge.be(opent in nieuw venster).