Gedaan met laden. U bevindt zich op: Indrukwekkende werken aan de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge Persberichten

Indrukwekkende werken aan de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge

Gerenoveerde sluisdeur terug in sluis geplaatst

Vandaag werd in de haven van Zeebrugge een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis op indrukwekkende manier vanuit de achterhaven terug naar de sluis gebracht. De deur (ruim 2000 ton, 60 m lang, 24 m hoog en 11 m breed) werd na een renovatie van anderhalf jaar via een hijsbok richting het sluiscomplex getransporteerd en vervolgens in de deurkamer geplaatst. De operatie maakt deel uit van de belangrijke renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge.

Minutieuze voorbereiding

Het terugbrengen van de sluisdeur vanuit de achterhaven naar de deurkamer is een grootscheepse en complexe operatie waarbij ongeveer 50 mensen zijn betrokken. De hele liftingsoperatie werd wekenlang minutieus voorbereid en neemt naar schatting 13 tot 14 uur in beslag. Er moet ook rekening gehouden worden met het weer. Bij te geringe zichtbaarheid of een te sterke wind kan de operatie niet doorgaan. Voor het transport vanuit de achterhaven werd gebruik gemaakt van de hijsbok ‘Rambiz’: een drijvende bok die een gewicht van 3.300 ton kan tillen.

Grondige onderhoudswerken in de achterhaven

Deze sluisdeur werd het voorbije anderhalf jaar aan de ICO-terminal in de achterhaven grondig gerenoveerd. Oesters en slib werden eerst verwijderd. De aannemer verving daarna meerdere mechanische onderdelen en installeerde nieuwe technieken zoals een compressor en airlift en 6 agitatieschroeven. Daarnaast zijn er meerdere aanpassingen aan de staalstructuur gedaan, zoals de plaatsing van vier extra vlinderkleppen. Tot slot werd de deur opnieuw geschilderd om ze te beschermen tegen corrosie. Vermits er werd gewerkt op het terrein van een autoterminal vol nieuwe auto’s werd er alles aan gedaan om de hinder voor de uitbater zo klein mogelijk te houden. Tijdens het stralen en schilderen werd de deur bijvoorbeeld volledig in folie ingepakt om te vermijden dat er straalgrit zou ontsnappen en dit eventueel schade aan de geparkeerde wagens kon veroorzaken.

Renovatie van 120 miljoen euro

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters benadrukt graag het belang van deze werken: “De haven van Zeebrugge is een belangrijk maritiem kruispunt en economische motor voor Vlaanderen. De Vandammesluis is vandaag de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Het is de taak van de Vlaamse overheid om de toegankelijkheid van de haven te verzekeren. Vanuit Vlaanderen maken we voor de renovatie van deze deur ruim 24 miljoen euro vrij. In totaal investeren we 120 miljoen euro voor de totale renovatie van de sluis.”

Sinds 2010 gebeuren er continu structurele renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis. Het is de tweede keer dat deze operatie in Zeebrugge plaatsvindt. De meeste zeewaartse sluisdeur werd in 2018 al losgekoppeld, in de achterhaven gerenoveerd en vervolgens in 2019 teruggeplaatst. De meest landwaartse deur werd in mei vorig jaar uit het water getild en is vandaag dus teruggebracht. De komende jaren wordt nog zeker één binnendeur met zijn looprails aangepakt. Deze deur zal tijdens de renovatie in de deurkamer blijven en dus niet losgekoppeld worden.

Samenwerking tussen overheid en privé

Deze werken gebeuren in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken dat ook bouwheer is. Binnen de Tijdelijke Maatschap Jan De Nul - Soetaert - Almex - Demako heeft Jan De Nul Group de leiding in de renovatiewerken. Daarnaast zijn ook meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Vlaamse Waterweg, het havenbedrijf Zeebrugge (MBZ) en diverse externe partijen betrokken zoals het studiebureau SBE en SECO.