Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inspraakrondes extra containercapaciteit Antwerpen leiden tot bijsturing van het onderzoek Persberichten

Inspraakrondes extra containercapaciteit Antwerpen leiden tot bijsturing van het onderzoek

28 april 2021 - Participatie in grote infrastructuurprojecten zinvol

Uit de twee meest recente inspraakrondes kwamen nieuwe ideeën die we binnen het complex project Extra Containercapaciteit haven Antwerpen (ECA) grondig zullen uitwerken. Zo onderzoeken we nieuwe mogelijke locaties voor een extra spoorbundel en een derde inrichtingsalternatief voor het Tweede Getijdendok. Via een publieke raadpleging die start op 5 mei 2021 worden die nieuwe elementen in ECA aan de ruime bevolking voorgelegd.

In juli 2016 gaf de Vlaamse Regering het startschot voor het complex project Extra Containercapaciteit haven Antwerpen (ECA). In de procedure ‘complexe projecten’ vormen transparantie en inspraak belangrijke uitgangspunten voor het procesverloop. Voor ECA waren tot nu meer dan 100 organisaties betrokken en zijn er vijf inspraakrondes georganiseerd.

Onderzoek naar locaties extra spoorbundel

“Uit de publieke raadplegingen van twee projecten van ECA, met name Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven en Containercluster Linkerscheldeoever, kwamen nieuwe elementen naar voren die we meenemen in het onderzoek van de uitwerkingsfase”, zegt Filip Boelaert, voorzitter van de task force ECA. “Zo namen we voor de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven de vraag mee om ook andere locaties van de nieuwe spoorbundel te verkennen.”

Aanvankelijk was er alleen sprake van een Spoorbundel Verrebroek. In verschillende inspraakreacties werden hierbij vraagtekens geplaatst, onder meer over de overlast die deze zou veroorzaken. Uit verder verkennend onderzoek blijkt intussen dat ook andere locaties, in de zone rond een Tweede Getijdendok, in beeld komen voor de realisatie van een spoorbundel.

Duplex: een derde inrichtingsalternatief

”Bij de inspraak voor Containercluster Linkerscheldeoever werd gevraagd om de afbraak van de bestaande infrastructuur van het Deurganckdok zoveel mogelijk te vermijden. Hiervoor zullen we nu een derde inrichtingsalternatief voor het Tweede Getijdendok onderzoeken. We geven het de naam ‘duplex’, naast de al bekende ‘boemerang’ en de ‘winkelhaak’. Ook de ‘duplex’ blijft binnen de contouren van het voorkeursbesluit ECA. Op 27 april zijn alle actoren betrokken bij ECA ingelicht tijdens een digitaal actorenoverleg”, vervolgt Filip Boelaert.

Publieke raadpleging van 5/5 tot en met 4/6

De onderzoekers schrijven de details van deze elementen momenteel uit in een ‘tussennota’. Omdat een eventuele nieuwe locatie van de spoorbundel en een derde inrichtingsalternatief voor de containercluster nieuwe elementen zijn, wordt deze tussennota van 5 mei tot en met 4 juni 2021 voorgelegd in een publieke raadpleging, zodat iedereen hierover kan inspreken.
“Deze aanpak maakt nog maar eens duidelijk dat inspraak in grote infrastructuurprojecten wel degelijk zin heeft”, besluit Filip Boelaert.

Volgende stappen

Intussen werken de onderzoekers volop verder. Niet alle onderzoek hangt af van wat er in de nieuwe inspraakronde in mei voorligt. Daarom lopen de onderzoeken nu al voor zowel de westelijke ontsluiting als de containercluster. De nieuwe elementen worden na de inspraakronde evenwaardig onder de loep genomen en geïntegreerd behandeld. We verwachten nu dat al het onderzoek van de uitwerkingsfase van het complex project ECA in de loop van de zomer 2022 klaar is. De Vlaamse Regering zal daarna voor elk project van ECA een ontwerp-projectbesluit goedkeuren, waarna nog een uitgebreid openbaar onderzoek volgt.

Meer informatie

Alle informatie over het project “Extra containercapaciteit Antwerpen” vindt u op de website www.cpeca.be(opent in nieuw venster).