Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarrapport 'Verkeersindicatoren': 2017 deed alle filerecords sneuvelen Persberichten

Jaarrapport 'Verkeersindicatoren': 2017 deed alle filerecords sneuvelen

09 maart 2018

2017 was een recordjaar wat betreft de files op de Vlaamse snelwegen. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport van het Verkeerscentrum. Tijdens de ochtendspits stond er gemiddeld 158km file. Oorzaken: het autoverkeer groeit verder aan en intussen neemt ook het vrachtverkeer weer fors toe. Als gevolg daarvan blijft de verzadigingsgraad van het snelwegennet stijgen, vooral in de regio Antwerpen. Door de combinatie van die groeiende verzadiging en almaar meer incidenten neemt de fileduur aan de grote structurele knelpunten steeds sneller toe. Zo staat er aan de Kennedytunnel (R1) richting Nederland nu dagelijks meer dan 10 uur file, een stijging met 2 uur op 2 jaar tijd.

Enkele conclusies uit het rapport

  • In 2017 is het verkeer op de Vlaamse snelwegen op werkdagen toegenomen met 0.6% door de toename van zowel het autoverkeer als het vrachtverkeer.
  • De stagnatie in de groei van het vrachtverkeer in de loop van 2016 blijkt zodoende tijdelijk van aard.
  • Net zoals bij 2016 het geval was, klopt 2017 de recordwaarden van zijn voorganger op het vlak van de globale filezwaarte als gevolg van een toename van zowel de ochtend- als de avondfiles. De toename is veel sterker in de regio Antwerpen (+14 à +18%) dan in de regio Brussel (+3% à +7%).
  • De ochtendfiles zijn in 2017 met 158 km gemiddeld 13 km langer dan in 2016, de avondfiles met 124 km gemiddeld 3 km langer dan in 2016.
  • Maandag 11 december is de absolute topdag in 2017 qua filelengte. Door sneeuwval tijdens de ochtendspits stond er maar liefst 603 km file op de Vlaamse snelwegen of het dubbele van de topdagen in 2015 en 2016 toen er geen sprake was van sneeuwval van betekenis tijdens de spits.
  • De toename van de congestie is grotendeels structureel en een gevolg van de hoge mate van verzadiging of zelfs oververzadiging van grote delen van het Vlaamse snelwegennet.
  • De verdere toename van de verzadigingsgraad evenals de toename van het aantal hinderongevallen leidt tot een significante toename van de files aan de klassieke knelpunten maar ook tot het ontstaan van nieuwe structurele congestie. Aan de Kennedytunnel richting Nederland, de absolute topper in Vlaanderen qua duurtijd van de files, staat in 2017 maar liefst 10.5 uur file op een gemiddelde werkdag, een toename met 2 uur op 2 jaar tijd.
  • Nergens in Vlaanderen rijdt er meer verkeer dan op het zuidelijk deel van de Antwerpse ring, die ook uitgesproken koploper is wat betreft vrachtverkeer. Zelfs op deze uiterst drukke wegsegmenten neemt het aantal voertuigen in 2017 nog verder toe (+ 500 à +1 000 voertuigen per dag).
  • De verkeersvolumes tussen Brugge en Knokke-Heist op het in 2017 geopende stuk van de A11 zijn nog erg laag: op een gemiddelde werkdag op de hoofdrijbaan tot 7 750 niet-vrachtwagens en tot 2 250 vrachtwagens per dag.

Over het jaarrapport Verkeersindicatoren

Het nieuwe jaarrapport Verkeersindicatoren van het Vlaams verkeerscentrum schetst de evolutie van het snelwegverkeer in Vlaanderen. De cijfers werden verzameld op basis van objectieve metingen, aan de hand van ruim 4.500 dubbele detectielussen in het wegdek en de verkeersinformatie vanuit de operatorzaal van het Verkeerscentrum.

Over het Vlaams Verkeerscentrum

Het Vlaams Verkeerscentrum monitort het verkeer op de Vlaamse hoofdwegen aan de hand van camerabeelden, detectielussen in het wegdek en tal van andere bronnen. Dat gebeurt 7/7 én 24/24. Met die meetgegevens doet het Vlaams Verkeerscentrum aan dynamisch verkeersmanagement. Zo streeft het ernaar om het snelwegverkeer in Vlaanderen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen voor alle weggebruikers. Door studiewerk te verrichten en adviezen te formuleren, ondersteunt het Vlaams Verkeerscentrum ook het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.