Gedaan met laden. U bevindt zich op: Karel Masureel werkt mee aan leefbaarheids- en infrastructuurprojecten in Zeebrugge Persberichten

Karel Masureel werkt mee aan leefbaarheids- en infrastructuurprojecten in Zeebrugge

15 april 2021

Het Vlaamse Gewest, het havenbestuur van Zeebrugge en de stad Brugge stellen Karel Masureel voor als gebiedscoördinator van Zeebrugge. Hij zal het aanspreekpunt zijn voor verschillende projecten in Zeebrugge die gelinkt zijn aan de leefbaarheid en infrastructuur in het dorp. Vanuit die functie zal hij ook voor het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge een belangrijke rol spelen.

De aanstelling van de gebiedscoördinator is een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de stad Brugge en het havenbedrijf van Zeebrugge. De gebiedscoördinator gaat aan de slag voor projecten van het Vlaamse Gewest, het havenbestuur en de stad. Het gaat om projecten in de havenomgeving, zoals het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge, maar ook op andere plekken in het dorp. Denk aan het ruimtelijk uitvoeringsplan op de oude Vismijnsite, de revitaliseringsstudie van Zeebrugge of het kustpark op de site Knapen. Bij deze projecten zal Karel Masureel alle partijen (overheden, burgers, bedrijven,...) samenbrengen om de noodzakelijke acties inzake leefbaarheid, revitalisering en buffering voor te bereiden.

“Als rasechte Bruggeling hoop ik alvast dat de grote infrastructuurprojecten een hefboom kunnen vormen voor een leefbaarder Zeebrugge”, aldus Karel Masureel, die voordien als bureauchef sportinfrastructuur en -beheer werkte voor de stad Brugge. Masureel zal ook aandacht schenken aan de verbinding en veiligheid in het dorp. “Een betere verbinding tussen de vier Zeebrugse wijken is alvast cruciaal en ook de verkeersveiligheid kan verbeteren. En we moeten er ook naar streven dat er nu effectief kwalitatieve projecten gerealiseerd worden in Zeebrugge. Er staat veel in de steigers, daar moeten we nu mee vooruit.”

Aanspreekpunt voor Zeebruggenaren

Daarnaast fungeert de gebiedscoördinator als aanspreekpunt voor de Zeebruggenaren voor de projecten die in hun gemeente op til zijn. “Een aanspreekpunt in de buurt is essentieel om zo veel mogelijk onzekerheid bij de bewoners weg te nemen. Wie uit de eerste hand informatie wil of zijn of haar bezorgdheden wil uiten, kan daarom bij mij terecht.” De gebiedscoördinator start op 15 april en is bereikbaar via 050 475 465 en karel.masureel@brugge.be(opent in uw e-mail applicatie). Voor vragen over sociale diensten en activiteiten in de buurt kunnen de Zeebruggenaren nog altijd bij buurtwerk Zeebrugge terecht via 050 32 63 40 of oudestoasie@mintus.be(opent in uw e-mail applicatie). Voor vragen over de bouw van de nieuwe sluis kunnen burgers uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met het projectteam: via een mail naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) of telefonisch op 0800 20229.

Rol binnen nieuwe sluis Zeebrugge

Als gebiedscoördinator zorgt Karel Masureel bovendien voor een goede afstemming tussen de verschillende projecten. In dat kader zal hij ook meewerken aan het project Nieuwe Sluis Zeebrugge. “De haven zorgt - rechtstreeks en onrechtstreeks - voor brood op de plank bij meer dan 20.000 mensen. Heel wat gezinnen zijn dus afhankelijk van een draaiende en succesvolle haven. De komst van een nieuwe sluis en de nieuwe weg Nx zijn dan ook essentieel voor de toekomst. Maar minstens even belangrijk is dat de leefbaarheid bij de directe omgeving hierbij gegarandeerd wordt”, besluit Karel Masureel.