Gedaan met laden. U bevindt zich op: LOM Antwerpen en LOM Oostende-Brugge fusioneren tot LOM Vlaanderen Persberichten

LOM Antwerpen en LOM Oostende-Brugge fusioneren tot LOM Vlaanderen

01 juli 2021

De luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM) Antwerpen en Oostende-Brugge fusioneren. Dat keurde de Vlaamse regering vandaag op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters goed. “Hiermee geven we uitvoering aan het regeerakkoord. De LOM Antwerpen wordt omgevormd tot LOM Vlaanderen en zal de LOM Oostende-Brugge in algemeenheid overnemen”, zegt minister Peeters. “De fusie zal er niet enkel voor zorgen dat de LOM’s een grotere impact hebben maar een vergroting van de schaal zal er ook voor zorgen dat er beter kan omgegaan worden met de complexiteit en competitiviteit binnen de luchthaven- en luchtvaartsector.”

Beide luchthavenontwikkelingsmaatschappijen startten hun activiteiten op 27 oktober 2014 en werken al geruime tijd nauw samen. Zo worden de uitvoerende functies (gedelegeerd bestuurder en secretaris) bekleed door dezelfde mensen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken en wordt de werking van beide LOM’s ondersteund door de afdeling Maritieme Toegang van het departement. Op 1 september 2021 zullen beide LOM’s dan ook fusioneren tot één LOM Vlaanderen, die dan belast wordt met de opvolging van alle infrastructuurwerken op beide luchthavens.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Deze fusie is goed nieuws voor onze regionale luchthavens. Het zal niet enkel zorgen voor meer efficiëntie maar ook voor meer slagkracht en minder uitgaven. Beslissingsprocedures voor beide LOM’s zullen immers gezamenlijk doorlopen worden, waardoor een grotere efficiëntie in het besluitvormingsproces behaald wordt. In contacten met externen (stakeholders, regelgevende overheden,…) kan de LOM Vlaanderen met 1 stem spreken waardoor er een grotere impact zal zijn. Een vergroting van de schaal zal de LOM in staat stellen om beter om te gaan met de stijgende complexiteit en competitiviteit binnen de luchthaven- en luchtvaartsector. En beide LOM’s worden met een aantal identieke kosten geconfronteerd dus deel van deze kosten zal vermeden worden binnen de gefusioneerde LOM.”

Raad van Bestuur

Een aandachtspunt bij de fusie betreft de lokale verankering. De voorbije jaren toonden aan dat een nauwe band tussen de LOM en de lokale omgeving sterk aangewezen is.

Volgende bestuurders worden door de Vlaamse regering benoemd voor een hernieuwbare periode van 5 jaar:

  • Voorzitter van de Raad van Bestuur: de heer Bruno De Saegher
  • Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur: mevrouw Minou Esquenet
  • Gedelegeerd bestuurder: de heer Filip Boelaert
  • Bestuurder: de heer Lieven Cobbaert
  • Bestuurder: mevrouw Nathalie Heremans
  • Bestuurder: mevrouw Trees Vuylsteke
  • Regeringscommissaris: mevrouw Alexandra d’Archambeau (voor MOW)
  • Regeringscommissaris: de heer Maarten Van Onckelen (voor F&B)

De Raad van Bestuur zal na de zomer, in overeenstemming met het Bestuursdecreet, een vacature openstellen om 3 onafhankelijke bestuurders voor te dragen aan de Vlaamse regering.