Gedaan met laden. U bevindt zich op: Luchthaven Oostende-Brugge renoveert vliegtuigparking apron 2 Persberichten

Luchthaven Oostende-Brugge renoveert vliegtuigparking apron 2

26 maart 2021

26 maart - De luchthaven Oostende-Brugge start midden april met de renovatie van vliegtuigparking apron 2. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Vanuit Vlaanderen maken we 12,4 miljoen euro vrij voor deze renovatie. We verlengen met deze werken de levensduur van het wegdek met 40 jaar. Dit zijn essentiële werken om de luchthaven duurzaam te laten groeien.” Bovendien zal de CO2-emissie dalen doordat op 10 standplaatsen de vliegtuigen niet langer hun eigen stroomgeneratoren zullen moeten gebruiken en zal er een tijdelijke betoncentrale gebruikt worden om zoveel mogelijk afval te vermijden. “Zo zetten we ook opnieuw in op duurzaamheid”, zegt minister Peeters. De werken zullen ruim een jaar in beslag nemen. De operationele impact op het luchtverkeer én de hinder voor de omgeving worden maximaal beperkt.

Noodzakelijke renovatie

Apron 2 is de grootste vliegtuigparking op de luchthaven en wordt zowel voor passagiers- als cargovluchten gebruikt. De apron is gelegen voor het passagiersgebouw en bestaat momenteel uit zeer heterogene verhardingen die in de loop der jaren zijn aangelegd. Deze verhardingen zijn niet meer in goede staat en worden nu aangepakt om te vermijden dat er onveilige situaties voor het vliegverkeer kunnen ontstaan. De grondige renovatiewerken zullen ruim een jaar in beslag nemen. Eerst wordt de volledige parking tot op funderingsniveau opgebroken. Daarna zal de aannemer een nieuwe betonverharding aanleggen. Ook de dienstweg tussen de apron en het passagiersgebouw krijgt een nieuwe asfaltverharding. Alle rioleringen onder de apron, waaronder die van het Albertusgeleed, worden mee vernieuwd. De opdracht werd gegund voor 12,4 miljoen euro (excl. btw.). De firma Colas zal de werken uitvoeren.

Tijdelijke betoncentrale

Bij 10 standplaatsen zullen de nodige werken gebeuren (betonputten en wachtleidingen) zodat vliegtuigen op termijn elektriciteit kunnen gebruiken wanneer ze er geparkeerd staan. Vliegtuigen zullen zo niet langer hun eigen stroomgeneratoren moeten gebruiken waardoor de CO2-emissie en het brandstofverbruik zal dalen. Om zoveel mogelijk afval te vermijden, zal de oude verharding maximaal ter plaatse gerecycleerd en hergebruikt worden. Om dat te kunnen doen, zal op de site een tijdelijke betoncentrale worden gebouwd. Het werfverkeer (tussen de tijdelijke betoncentrale en de werfzone) zal maximaal op het luchthaventerrein plaatsvinden om de omliggende wegen zo weinig mogelijk te belasten.

Geen impact voor de reiziger

De luchthaven benadrukt dat de werken geen impact zullen hebben op het comfort en de operationele werking van de luchthaven. Alle vluchten kunnen blijven gebeuren. “De renovatie-opdracht verloopt in twee grote fases zodat telkens een groot deel van de apron operationeel beschikbaar blijft. We kijken er alvast naar uit om onze passagiers opnieuw te mogen verwelkomen op de luchthaven. We zullen de reizigers nog steeds op een veilige en comfortabele manier hun reis laten beginnen via onze luchthaven”, zegt CEO Eric Dumas. Op de website van de luchthaven Oostende-Brugge(opent in nieuw venster) zal altijd de meest actuele informatie over de werken terug te vinden zijn.

Over de luchthaven Oostende-Brugge

De luchthaven Oostende-Brugge vervult een cruciale rol binnen het luchthavennetwerk in Vlaanderen. De luchthaven functioneert als passagiersluchthaven en zet daarbij in op zakelijk én toeristisch passagiersverkeer. Daarnaast is de luchthaven volledig uitgerust als cargoluchthaven. Zo is ze o.a. erkend als EU-grens-inspectiepost voor het vervoer van levende dieren, dierlijke producten en bederfbare goederen. Tot slot vervult de luchthaven een belangrijke rol inzake de opleiding van piloten en luchtvaarttechnici, en faciliteert ze niet-commerciële vluchten. De luchthaven Oostende-Brugge sloot 2020 af met uitstekende cargoresultaten. Het verhandelde volume steeg het voorbije jaar met 112,7% tot 52.659 ton. Het aantal passagiers kende, door de gevolgen van het coronavirus, een daling van 75,6% tot 111.499.

Sinds 2014 werken de overheid en de privé samen voor de ontwikkeling van de luchthaven. De overheid is via een publieke nv (de luchthavenontwikkelingsmaatschappij of LOM) verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur van de luchthaven. Het privébedrijf EGIS staat als luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) in voor de commerciële uitbating.