Gedaan met laden. U bevindt zich op: Minister Lydia Peeters stelt nieuw Vlaams mobiliteitsmerk voor: Hoppin Persberichten

Minister Lydia Peeters stelt nieuw Vlaams mobiliteitsmerk voor: Hoppin

24 juli 2020 - Nieuwe mobiliteitsvisie maakt het combineren van vervoersopties makkelijker dan ooit voor de pendelaar
 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) stelt het nieuwe Vlaamse mobiliteitsmerk ‘Hoppin’ voor. Met ‘Hoppin’ steekt Vlaanderen alle beschikbare mobiliteitsoplossingen in één herkenbaar jasje, komende jaren wordt er gewerkt aan herkenbare mobipunten in het straatbeeld. Vlaams minister Lydia Peeters: “Deze legislatuur maak ik meer dan 100 miljoen euro vrij voor zo’n 1000 mobipunten. Onder het mobiliteitsmerk ‘Hoppin’ komt er ook een website, een app en een mobiliteitscentrale. ‘Hoppin’ geeft op die manier de pendelaar alle vrijheid om gebruik te maken van verschillende vervoersopties zoals bus, (e-)fiets en deelsystemen.”

'Hoppin': één sterk merk

De filosofie achter ‘Hoppin’ is eenvoudig: het merk is herkenbaar, uitnodigend, springt in het oog en bundelt alle beschikbare mobiliteitsoplossingen onder één noemer. Door een sterk openbaar vervoer af te stemmen op de (e-)fiets, wagen en deelsystemen wil de Vlaamse overheid alle pendelaars ondersteunen bij hun verplaatsingen. Lydia Peeters: “Leesbaarheid, helderheid, samenhang en uniformiteit zijn de sleutelwoorden als we een reflex willen creëren. Om burgers in deze complexiteit de weg te wijzen, willen we één geheel maken: geen aparte puzzelstukken die niet op elkaar passen, maar puzzelstukken die één verhaal vormen dat over heel Vlaanderen wordt uitgerold.”

‘Hoppin’: een duidelijk verhaal voor elke pendelaar

‘Hoppin’ is het verhaal waarmee de pendelaar de komende maanden en jaren de shift van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zal ervaren. Basisbereikbaarheid is de Vlaamse mobiliteitsvisie die vertrekt vanuit een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod en waarin combimobiliteit, het combineren van verschillende vervoermiddelen, centraal staat. Vanaf het najaar van 2020 zullen er mobipunten in het straatbeeld verschijnen onder de naam ‘Hoppin’: locaties waar meerdere vervoersoplossingen zoals openbaar of collectief vervoer, deelauto’s, taxi’s, (deel)fietsen en (e)steps samenkomen. Het aanbod van mobipunten onder de merknaam ‘Hoppin’ zal de komende jaren sterk groeien. Minister Lydia Peeters: “Voor deze legislatuur voorzien we 105.400.000 euro voor de uitrol van zo’n 1000 mobipunten verspreid over heel Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, Lantis en De Werkvennootschap staan in voor de realisatie langs gewestwegen. Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg van ‘Hoppin’ – locaties langs wegen in hun beheer.”

‘Hoppin’: de merkarchitectuur voor kwaliteitsvolle mobipunten

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 17 juli 2020 het Besluit Vlaamse Regering (BVR) principieel goed voor de financiering en samenwerking met lokale besturen voor het mobiliteitsbeleid. Elk knooppunt van vervoersmogelijkheden, met voldoende vervoerspotentieel komt in aanmerking mits het beantwoordt aan de nodige kwaliteitseisen. Zowel VVM De Lijn, AWV, Lantis en De Werkvennootschap staan in voor de realisatie van mobipunten langs onder meer gewestwegen. Lokale besturen staan in voor de aanleg van de mobipunten langs de gemeentewegen.

Er zijn 5 verschillende types van mobipunten op basis van de plaats die ze innemen in het vervoersnetwerk en het bereik van pendelaars die er van vertrekken:

  1. Interregionale mobipunten op basis van netwerklogica
  2. Regionale mobipunten op basis van netwerklogica
  3. Lokale mobipunten op basis van netwerklogica
  4. Buurtmobipunten op basis van netwerklogica
  5. Buurtmobipunten op basis van nabijheidslogica

Voor de aanleg van een interregionaal of regionaal mobipunt aangeduid door de vervoerregio wordt een tussenkomst voorzien van 50% van de kostprijs met een maximum van respectievelijk 500.000 tot 250.000 euro. De lokale en buurtmobipunten worden door de gemeenten aangeduid en ingericht. Hiervoor is een subsidie voorzien van 100% van de kostprijs met een maximum van respectievelijk 50.000 tot 25.000 euro voor lokale, dan wel buurtmobipunten. Van de 1000 te realiseren mobipunten deze legislatuur verwachten we dat er ruim 785 gelegen zijn aan gemeentewegen. Om gemeenten aan te moedigen deze mobipunten aan te leggen, wordt hier voorzien in een financiering van 100%.

Meer info via: www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin

‘Hoppin’: een website en app die verplaatsingen plant, reserveert en betaalt

De Vlaamse overheid zorgt verder voor een website en app die diverse vervoersoplossingen met elkaar combineert om de beste route van punt A naar punt B te berekenen. De website en app zullen daarbij rekening houden met het openbaar vervoer, taxidiensten, deelauto’s, deelfiets en (e)steps, parkeermogelijkheid en laadinfrastructuur. Pendelaars zullen er onder meer informatie vinden over uurroosters, vlotte verbindingen en tarieven.

Wie vragen heeft over een bepaald traject zal daarmee op termijn terecht kunnen bij de Vlaamse mobiliteitscentrale, deze centrale bundelt onder de naam ‘Hoppin’ alle informatie van de vervoerexploitanten. De lancering van de website, app en centrale is voorzien in de loop van 2021.

Blijf op de hoogte via: www.hoppin.be(opent in nieuw venster).

'Hoppin': Vlaamse overheid en burger realiseren samen modal shift

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Dankzij ‘Hoppin’ wordt het makkelijker dan ooit om openbaar vervoer, (e-)fiets, deelsystemen en wagen met elkaar te combineren. We helpen de pendelaar om gebruik te maken van alle verschillende vervoersopties en te ‘Hoppin’ tussen bijvoorbeeld bus en (deel)fiets. Via onder meer herkenbare mobipunten op straat én de website en app kan de pendelaar op zoek naar manieren om zijn vervoer te verschuiven van de privéwagen naar duurzamere alternatieven. Zo maken de overheid en de burger samen werk van de modal shift. Dat is goed voor de files, het milieu en de Vlaamse economie.”

Belangrijke rol voor steden en gemeenten

Wim Dries (CD&V), voorzitter van de VVSG en burgemeester van de stad Genk, ziet steden en gemeenten via de 15 Vlaamse vervoerregio’s een essentiële rol spelen in de uitrol van ‘Hoppin’. “Met deze samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen leggen we vandaag de hand aan een toekomstgericht en lokaal verankerd mobiliteitslandschap. De vervoerregio’s krijgen de vrijheid om vervoerplannen uit te werken en ook werk te maken van mobipunten. Met de lancering van het merk ‘Hoppin’ start de uitrol van mobipunten, later gevolgd door een website, een app en een mobiliteitscentrale. Zo geven we de pendelaar een uniforme en herkenbare sleutel in handen om zich te verplaatsen in dit nieuwe toekomstvolle mobiliteitslandschap.”