De Lijst Prioritaire Kunstwerken zijn alle kunstwerken, voornamelijk bruggen, die zich in de categorie 5, de slechtste categorie, bevinden. Die bruggen kregen doorheen de tijd de naam ‘brokkelbruggen’. Veel bruggen dateren uit de jaren 60 en 70 van de 20ste eeuw en hebben het einde van hun economische levensduur bereikt en soms zelfs overschreden. Deze legislatuur werden er al 14 bruggen van de lijst geschrapt. “De term brokkelbruggen moet op termijn definitief uit ons woordenboek verdwijnen”, aldus minister Peeters.

1,6 miljard euro

Omdat de onderhoudsachterstand groot is, zet minister Peeters de grote middelen in: tussen 2020-2023 investeert ze 1,6 miljard euro in onze infrastructuur. “Als we veilige, robuuste en duurzame constructies wensen, dan moeten we de historische achterstand nu wegwerken. Het gaat hier heel vaak over investeringen die niet altijd heel zichtbaar zijn, maar die wel noodzakelijk zijn in het kader van goed bestuur: inzetten op de toekomst, inzetten op onze infrastructuur en inzetten op onze veiligheid.”

Van die 1,6 miljard euro gaat maar liefst 770 miljoen euro naar de aanpak van tal van bruggen. Daarin zit onder meer het herstellen of vervangen van de bruggen uit categorie 5 (de slechtste staat), het herstellen en vervangen van een deel van categorie 4 en een beperkt aantal van categorie 1, 2 en 3. Zo worden hiermee o.a. het viaduct van Gentbrugge en het viaduct van Vilvoorde aangepakt.

De lijst LPK telt nu 41 kunstwerken. 14 kunstwerken zijn er na inspectie bijgekomen sinds 2019, sommige omwille van de verslechterde toestand, anderen omwille van bijvoorbeeld aanrijdingen. “Dit bewijst dat onze monitoring en inspecties noodzakelijk zijn. De veiligheid staat hier telkens op de eerste plaats.”

Vlaams minister Lydia Peeters: “Onze infrastructuur moet efficiënt en optimaal beheerd en onderhouden worden. De erfenis uit het verleden is er dan ook een met een grote achterstand. Bijna 1 op de 5 kunstwerken heeft het einde van haar economische levensduur bereikt of zelfs overschreden en voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen. Door het regelmatig inspecteren en monitoren van de kunstwerken wordt de veiligheid voor de weggebruiker bewaakt. Met een investering van 1,6 miljard euro tussen 2020-2023 geef ik niet alleen een boost aan onze economie maar voorzie ik veilige infrastructuur. Maar ik kijk met een plan van aanpak tot 2030 ook verder dan deze legislatuur en wil het tij doen keren.”