Gedaan met laden. U bevindt zich op: Palletvervoer van bouwmaterialen via het water? Kom aan boord van Via Palletto! Persberichten

Palletvervoer van bouwmaterialen via het water? Kom aan boord van Via Palletto!

08 mei 2021 - Nieuw pilootproject van vaste verbindingen via het water voor de ‘pick & drop’ van bouwmaterialen.

De Vlaamse Waterweg nv en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken willen het transport van palletvervoer via de binnenvaart verder stimuleren. Samen met Catena Consult, BRIXadvice, Shipit Multimodal Logistics en Blue Line Logistics nemen ze daarom het initiatief om een innovatief concept in de markt te zetten: Via Palletto. Door het opzetten van vaste palletroutes via de binnenvaart kunnen zowel bouwproducenten als bouwhandelaren meevaren met dit pilootproject. “Ik roep alle ondernemers op om in dit project te stappen. Zo maken we samen werk van een modal shift van de weg naar de waterweg”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

De bouwsector is een vaste klant van de binnenvaart en toont heel wat interesse in de mogelijkheden die palletvervoer over water biedt. In samenwerking met Catena Consult, BRIXadvice, Shipit Multimodal Logistics en Blue Line Logistics, én gefinancierd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, is De Vlaamse Waterweg nv daarom een pilootproject gestart. Een project om lijndiensten op te zetten waarbij vrachten van bouwmaterialen gecombineerd worden op palletschepen. De overslag van de verschillende ladingen vindt plaats op vooraf bepaalde routes en afgesproken stopplaatsen. Vergelijk het met lijnbussen waar aan iedere halte iemand kan op- of afstappen. Dat principe inspireerde de projectpartners ook tot een naam voor het concept: Via Palletto, verwijzend naar de Vaporetto, de Venetiaanse waterbusdienst.

De vraag vanuit de bouwsector is alvast groot. Fema en Feproma, de respectievelijke federaties van bouwmaterialenhandelaars en -producenten, zijn alvast enthousiast en ondersteunen dit project ten volle aangezien bouwmaterialen continu het land doorkruisen. Veel producenten zitten bovendien nu al dicht bij het water, aangezien ze hun grondstoffen vaak per schip laten aanvoeren. Dankzij Via Palletto wordt het palletvervoer van bouwmaterialen over water een interessant alternatief voor de distributie naar de handelaren.

  Vaste lijndiensten op twee assen: Noord-Zuid en Oost-West

  Op korte termijn wordt een pilootproject opgezet van watergebonden verbindingen en lijndiensten van bouwmaterialen op de Oost-West en Noord-Zuid assen van het Vlaamse waterwegennetwerk. De focus zal liggen op de volgende waterwegen:

  • Voor de Oost-West as: het Albertkanaal en de Kempische kanalen, de Schelde, het kanaal Gent-Terneuzen, de Leie en de Schelde met bijhorende aantakkingskanalen en het kanaal Gent-Oostende.
  • Voor de Noord-Zuid as: de Schelde, het Zeekanaal Brussel-Schelde en het kanaal BrusselCharleroi.

  Het bijeenbrengen van voldoende kritische massa aan palletten is van cruciaal belang om het transport te laten renderen. Op lange termijn moeten dit pilootproject uitgroeien naar vaste lijndiensten voor palletvervoer van bouwproducten, in samenwerking met de watergebonden rederijen en de bouwsector.

   Potentieel benutten

   “Met dit pilootproject willen we vooral ervaring opdoen en een netwerk uitbouwen voor het vervoer van bouwmaterialen op palletten. Want het clusteren van volumes is interessant voor de bouwsector”, zegt ir. Carl Verhamme van Catena Consult. “De binnenvaart is immers een betrouwbare en duurzame transportmodus die goed in te passen valt in de logistieke keten. De kosten van transport over de waterweg zullen ook nog afnemen naarmate de knowhow toeneemt. Door trajecten over het water te optimaliseren en de combinatie van verschillende klanten te verbeteren, zal het alsmaar rendabeler worden.” Zo wordt de binnenvaart een nóg grotere concurrent voor het wegvervoer.

   “Ik ben ervan overtuigd dat we met dit project nog meer bedrijven kunnen overtuigen om een modal shift van de weg naar de waterweg te overwegen. De grote diversiteit van de bouwproducten leent zich hier alvast toe”, aldus ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv. “Het is niét onze bedoeling om bestaande goederenstromen op het water anders te organiseren. Nee, we willen met dit proefproject extra trafiek genereren en méér vracht naar het water krijgen”, benadrukt hij.

    Bedrijven verleiden

    “We zoeken nog partners die mee aan boord willen stappen”, aldus Luc Geerts van BRIXadvice. “We roepen daarom alle bouwondernemingen of logistieke dienstverleners op om in dit project te stappen zodat we samen de mogelijkheden van transport via de binnenwateren maximaal kunnen benutten.” Momenteel worden bouwhandelaren en -producenten geprospecteerd. De focus ligt daarbij op de zogenaamde ‘fast movers’ en het optimaliseren van hun voorraden en leveringen. “Uiteindelijk hopen we bedrijven te overtuigen om samen met ons een ‘letter of intent’ te ondertekenen en mee te varen met Via Palletto”,stelt Luc Geerts. “Samen gaan we het engagement aan om dit project te laten slagen en op die manier bij te dragen aan de modal shift.”

    Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, sluit zich daarbij aan: “Iedere vracht die via het water kan verlopen, betekent minder vrachtvervoer op de weg. Met de Vlaamse Overheid blijven we investeren in de verdere uitbouw en kwaliteit van onze waterwegen. Met initiatieven zoals Via Palletto zetten we nog meer in op logistieke oplossingen en duurzaam transport. We roepen de ondernemers op om samen met de overheid de krachten te bundelen en mee in te stappen in dit pilootproject. Zo maken we samen werk van een modal shift naar de waterweg.”

     Mee aan boord van Via Palletto?

     Dit pilootproject zoekt nog partners om de verschillende lijndiensten op te zetten. Ontdek wat Via Palletto voor jou als bouwproducent of -handelaar kan betekenen. Stel je kandidaat of stuur je vraag via: