Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regionaal mobiliteitsplan 2030-2050 voor vervoerregio Limburg Persberichten

Regionaal mobiliteitsplan 2030-2050 voor vervoerregio Limburg

19 januari - De Limburgse vervoerregioraad organiseert mobiliteitscafés om te discussiëren over het regionaal mobiliteitsplan 2030-2050. Naast vertegenwoordigers van steden en gemeenten, de provincie en andere overheden kunnen ook burgers en belangengroepen mee nadenken over hoe de mobiliteit in Limburg er in de toekomst moet uitzien. “De vervoerregio streeft naar een duurzaam en gedragen plan voor de toekomst van Limburg”, zeggen Sven Lieten en Bert Lambrechts, voorzitters van Vervoerregio Limburg. “We zijn benieuwd naar de mening van onze inwoners over het mobiliteitsplan. Daarom nodigen we alle geïnteresseerden uit om mee te doen aan een van onze mobiliteitscafés.” Het regionaal mobiliteitsplan 2030-2050 moet van Limburg één van de meest duurzame provincies ter wereld maken.

Sven Lieten: “Met het regionaal mobiliteitsplan 2030-2050 streven we tegen 2030 naar een modal split van 40% duurzame verplaatsingen en een daling van 15% voertuigkilometers. Hiervoor maakten we werk van een beleidsscenario waarin we netwerken bepaalden voor fiets, openbaar vervoer, auto, vracht en logistiek. Deze netwerken brengen in kaart welke bijkomende verbindingen nodig zijn en waar de kwaliteit moet verhogen. Om deze netwerken te kunnen realiseren, werd een vertaling gemaakt naar een actieplan. Dit plan omvat alle mogelijke acties om het scenario tegen 2050 waar te maken, verdeeld over de verschillende actoren die hiervoor nodig zijn.”

Mobiliteitscafés

De 5 cafés vinden plaats op:

  • 1 februari van 19.30 tot 22 uur: Heusden-Zolder, de Muze
  • 2 februari van 19.30 tot 22 uur: Dilsen-Stokkem, Zaal Nieuwenborg
  • 7 februari van 19.30 tot 22 uur: Diepenbeek, Universiteit
  • 8 februari van 19.30 tot 22 uur: Borgloon, Panishof Bommershoven
  • 15 februari van 19.30 tot 22 uur: Lommel, de Soeverein

Inschrijven voor de cafés is verplicht en kan via deze link: Inschrijving Mobiliteitscafé(opent in nieuw venster). Er zijn 100 stoelen beschikbaar per avond.

Sven Lieten: “Tijdens deze cafés wordt besproken welke plannen op tafel liggen en kan iedereen die bespreken en gedachten uitwisselen. Momenteel is het beleidsscenario zo goed als afgerond en werd de actietabel ook goedgekeurd door de interne stakeholders.” Bert Lambrechts: “We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze cafés.”

Inzetten op infrastructuur én gedragsverandering

Bert Lambrechts: “Uit de doorrekening in het verkeersmodel blijkt dat betere infrastructuur en netwerken niet volstaan om ons duurzamer te gaan verplaatsen. Het gedrag van de Limburgers is doorslaggevend. Er is nood aan een gedragsverandering waarbij mensen bewust duurzame keuzes maken voor hun verplaatsingen. Alleen zo wordt het mogelijk om werk te maken van een duurzame mobiliteit, en Limburg bereikbaar te houden en economisch te laten floreren.”

Wat zijn de volgende stappen?

De VVRR heeft de ambitie om het Regionale Mobiliteitsplan in de lente voorlopig vast te stellen. Nadien zal er een openbaar onderzoek plaatsvinden waar elke Limburger de mogelijkheid krijgt om opmerkingen te maken.

Over basisbereikbaarheid en de mobiliteitsswitch

Het regionaal mobiliteitsplan 2030-2050 kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. “Met basisbereikbaarheid , zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Combimobiliteit staat daarin centraal. Zo maken we werk van de uitrol van veilige en comfortabele vervoersknooppunten waar men gemakkelijk verschillende vervoermiddelen kan combineren om vlot een bestemming te bereiken Vraag en aanbod worden daarvoor op elkaar afgestemd en alle oplossingen voor het openbaar vervoer worden gebundeld onder één herkenbare naam: Hoppin. Via deze mobiliteitscafés krijgen onze inwoners meer informatie over de plannen die op tafel liggen over het Limburg van de toekomst en is er voldoende interactie en kans om in gesprek te gaan”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Meer informatie