Gedaan met laden. U bevindt zich op: Spectaculaire operatie in de haven van Oostende Persberichten

Spectaculaire operatie in de haven van Oostende

16 september 2019 - Oude radartoren wordt afgebroken voor verbreding havengeul
 

OOSTENDE - Morgen wordt in de haven van Oostende gestart met de afbraak van de voormalige radartoren op de Halve Maandijk op oosteroever. De 30 meter hoge toren is 30 jaar oud en al enkele jaren niet meer in gebruik. De toren zal van boven naar beneden in stukjes worden genepen. De afbraak van de radartoren is noodzakelijk om de havengeul te kunnen verbreden en zo de toegankelijkheid van de haven van Oostende te verhogen.

Economie versterken en stad beschermen tegen overstromingen

De afbraak van de radartoren is noodzakelijk voor het project ‘Verbreding havengeul ter hoogte van Halve Maan’. Dat project maakt deel uit van het geïntegreerd plan kustverdediging en maritieme toegankelijkheid Oostende, ook het ‘openbare werken’ of OW-plan genoemd. “Met dit plan beschermen we Oostende tegen overstromingen en versterken we tegelijk de economische positie van de haven”, zegt Ben Weyts, uittredend Vlaams minister van Openbare Werken. “Na de verbreding zal de haven toegankelijk zijn voor grotere jumbo ferry’s (197 m), cruiseschepen (218 m), vrachtschepen (150 m) en installatieschepen voor windmolens (148 m). Met meerdere grotere infrastructuurprojecten geven we de Haven van Oostende een mooi draagvlak voor haar verdere groei.

Havengeul tot 145 meter breed

Om grotere schepen toegang te geven tot de Oostendse haven wordt de toegangsgeul verbreed van 85 m naar 125 m vooraan de Halve Maan-site. Achteraan, ter hoogte van de ingang Visserijsluis, wordt de geul verbreed tot 145 m. In het zuidelijke deel wordt een verticale wand met een onderwaterberm geplaatst. In het noordelijk deel komt aan de vaargeul een nieuw talud dat gelijkaardig is aan de huidige hellende structuur. De deklaag daarvan zal grotendeels bestaan uit betonnen HARO-blokken. Het bestaand talud aan de noordkant wordt ook verstevigd met een laag HARO-blokken. Het verbreden van de havengeul gebeurt op basis van vaarsimulaties van het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse overheid. Dat opende in mei nog een nieuw maritiem onderzoekscentrum in de Oostendse achterhaven.

Over de werken

De werken voor het OW-plan verlopen in opdracht van de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en worden uitgevoerd door De Tijdelijke Vereniging Jan De Nul - Soetaert - Smet. De werken zijn in mei van dit jaar gestart en zullen een kleine twee jaar duren. De totale kostprijs bedraagt 22.670.000 euro (bedrag incl. btw).

Veilige en vlotte scheepvaartbegeleiding dankzij radartoren

De oude radartoren werd in 2016 vervangen door een nieuwe en grotere (56 m) toren. Die nieuwe toren staat meer zeewaarts op het uiteinde van de oostelijke havendam en heeft daardoor een groter radarbereik op zee. De toren maakt deel uit van de Schelderadarketen (SRK): een netwerk van vijf bemande verkeerscentrales, 22 onbemande radartorens en heel wat technische tools waarmee Vlaanderen en Nederland de scheepvaart begeleiden van volle zee tot aan de kade. Deze internationaal verplichte service wordt in Vlaanderen verleend door de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. De nieuwe radartoren werd ook gebouwd door de afdeling Maritieme Toegang, in opdracht van de afdeling Scheepvaartbegeleiding.

Over het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. Het departement telt ruim 600 collega’s. Samen zetten ze elke dag hun expertise in beweging voor een veilige, slimme en duurzame mobiliteit én voor een hedendaagse wegen- en (lucht)haveninfrastructuur.

Over het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid garandeert de structurele en functionele veiligheid van het maritiem gebied en de optimale werking van de nautische keten, draagt bij tot de economische ontwikkeling van het kustgebied en de havens in Vlaanderen, én organiseert de watergebonden mobiliteit van personen in Vlaanderen.