Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verder grensoverschrijdend onderzoek wil omstandigheden van corrosie in jachthaven Zelzate in North Sea Port in kaart brengen Persberichten

Verder grensoverschrijdend onderzoek wil omstandigheden van corrosie in jachthaven Zelzate in North Sea Port in kaart brengen

Woensdag 8 september 2021

Begin augustus werd in de jachthaven van het Vlaamse Zelzate versnelde corrosie vastgesteld op enkele jachten. Verder onderzoek richt zich op de omstandigheden waarin deze corrosie zich net op deze locatie in het Kanaal Gent-Terneuzen heeft kunnen voordoen.

De vastgestelde corrosie, veroorzaakt door bacteriën, zorgde voor schade aan enkele jachten. Het Nederlands-Vlaamse North Sea Port, de Vlaamse overheid en het Nederlandse Rijkswaterstaat slaan de handen verder ineen om na te gaan waarom dit zich voor deed.

Natuurlijk fenomeen, geen gevaar voor volksgezondheid

Momenteel wijst onderzoek uit dat het om een natuurlijk, geen abnormaal, fenomeen gaat dat geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. Dat bacteriële corrosie de oorzaak is van de schade aan de jachten in de jachthaven van Zelzate, is op dit moment een feit. Het gaat dus om Microbieel Geïnduceerde Corrosie (MIC). Die zorgt er voor dat micro-organismen het corrosieproces van ijzer aanzienlijk versnellen, wat een impact kan hebben op schepen en infrastructuur.

Geen gelijkaardige schade op andere plaatsen op het Kanaal

Momenteel is er na verder onderzoek en heel wat rondvragen geen weet van gelijkaardige schade in andere jachthavens op het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook bij haveninfrastructuur zoals damwanden, of aan de corrosiebescherming en rompen van andere schepen werd geen schade vastgesteld. Momenteel worden er bij bedrijven ook geen gelijkaardige bacteriën opgemerkt. De bedrijven die uit het Kanaal water capteren voor hun productieprocessen zijn uit voorzorg geïnformeerd.

Waarom net in deze jachthaven?

Corrosie op waterinfrastructuur en schepen is er steeds. Daarom wordt er constant gemonitord. De onderzoeksvraag die momenteel op tafel ligt, is: wat zijn de omstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat deze bacteriën net in deze, kleine, jachthaven woekeren?

Om deze factoren in kaart te brengen, verzamelen alle betrokken partners verder uiteenlopende data om deze vraag stap voor stap te kunnen beantwoorden: eerdere metingen van de waterkwaliteit, recente (duik)inspecties van damwanden, ervaringen en onderzoeken van bedrijven en andere havens. Indien nodig worden bijkomende onderzoeken verricht. Opzet is om zo in loop van de komende weken antwoorden te vinden op de vraag wat de omstandigheden waren waarin de bacteriën zich voordeden en te weten te komen of er op het Kanaal Gent-Terneuzen zich nog zulke omstandigheden (kunnen) voordoen.

Vlaams-Nederlandse samenwerking

Het Kanaal Gent-Terneuzen ligt op de grens van Vlaanderen en Nederland. Daarom hebben North Sea Port, de Vlaamse overheid en de Nederlandse overheid (Rijkswaterstaat) beslist dit onderzoek gemeenschappelijk te verrichten. Om dit in goed banen te leiden is er tussen de drie bevoegde beheerders – zoals steeds –permanent overleg.

Wanneer er in de komende tijd meer nieuws is over het onderzoek zal er opnieuw gecommuniceerd worden.