Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse overheid stapt over naar één toepassing voor beheer en inspecties van bouwwerken Persberichten

Vlaamse overheid stapt over naar één toepassing voor beheer en inspecties van bouwwerken

23 november 2018

De Vlaamse overheid stapt over naar één digitale toepassing om het hele patrimonium van bruggen, sluizen en tunnels te inspecteren. “Met een gemeenschappelijke applicatie voor al onze diensten zullen we het beheer van bouwwerken in de toekomst efficiënter kunnen aanpakken”, zegt Paul Meekels, afdelingshoofd Expertise Beton en Staal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Naast het departement zullen ook De Vlaamse Waterweg, het Agentschap Wegen en Verkeer, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, De Lijn en BAMnv met de nieuwe tool aan de slag gaan.

Inspecties en assetmanagement

De Vlaamse overheid beheert een groot patrimonium: vaste en beweegbare bruggen, viaducten, tunnels, sluizen, stuwen, kaaimuren, dijken, waterwegen, … Het overgrote deel daarvan is in goede staat. “Via inspecties volgen we op welke bouwwerken hersteld of vervangen moeten worden. We gebruiken daarvoor specifieke methodieken. Bruggen en tunnels met een overspanning groter dan 5 meter inspecteren we bijvoorbeeld om de 3 tot 5 jaar om de veiligheid en stabiliteit te bewaken”, zegt Paul Meekels. “Vandaag gebruiken de verschillende entiteiten voor die inspecties meerdere, zelf ontwikkelde, tools. Die applicaties hebben in de loop der jaren hun nut bewezen, maar hebben een aantal beperkingen en zijn niet altijd compatibel. Daarom gingen we op zoek naar één gemeenschappelijke toepassing voor het inspecteren van bouwwerken en het opvolgen van hun toestand tijdens de hele levensduur en de daaraan verbonden onderhouds- en herstellingswerken.”

Gebruiksklaar eind 2019

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken koos na een gunningsprocedure voor een bestaande webtoepassing van het Nederlandse bedrijf iASSET B.V. De opdracht werd voor zeven jaar gegund. Sinds september wordt de applicatie geïmplementeerd. De toepassing wordt geconfigureerd en aangepast aan de specifieke noden van de Vlaamse overheid. De gegevens uit de verschillende bestaande databases worden daarna gemigreerd. Eind 2019 zal de informaticatoepassing gebruiksklaar zijn. Bruginspecteurs, ingenieurs, aannemers en andere specialisten zullen er dan mee aan de slag gaan.

Kostenefficiënte oplossing

“De keuze voor één bestaande toepassing op de markt biedt heel wat voordelen”, zegt Paul Meekels. “Vooreerst is dit kostenefficiënter dan het vernieuwen van de verschillende tools die we momenteel gebruiken. We moesten zelf niets ontwikkelen en zijn niet meer zelf verantwoordelijk voor updates en andere aanpassingen. Daarnaast voldoet de webtoepassing van iASSET B.V. aan al onze eisen. Ze is overzichtelijk, bundelt alle gegevens en ondersteunt de volledige beheercyclus van verschillende types bouwwerken (bruggen, sluizen, kaaimuren, dijken …) en dienstverlening (inspecties, uit te voeren onderhoudswerken, meldingen …). Alle betrokken entiteiten kunnen ermee rapporteren, informatie opvragen en gegevens delen, ook met externen.” De informaticatoepassing is raadpleegbaar op tablets en smartphones. Zo’n 90 Nederlandse provincies, gemeenten en aannemers werken vandaag al met de applicatie.

Samenwerking binnen de Vlaamse overheid

Dit project is het resultaat van een mooie samenwerking binnen de Vlaamse overheid. De afdeling Expertise Beton en Staal (EBS) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is trekker en krijgt ondersteuning van de afdelingen Maritieme Toegang en Algemene Technische Ondersteuning. Daarnaast werkt EBS zeer nauw samen met de beherende entiteiten: het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, De Lijn en BAMnv. De financiële kosten voor dit project worden onder de verschillende entiteiten verdeeld.