Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse overheid telt voertuigen op gewestwegen Persberichten

Vlaamse overheid telt voertuigen op gewestwegen

24 september 2021

De komende maanden meet de Vlaamse overheid het aantal voertuigen op 550 locaties langs gewestwegen. Die informatie wordt onder andere gebruikt voor de ontwikkeling van verkeersmodellen die de verkeersstromen in Vlaanderen in beeld brengen. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Deze info is noodzakelijk voor het nemen van beleidsbeslissingen, het bepalen van prioriteiten voor investeringen of om de inrichting van de weg mee te bepalen. Daarnaast kunnen we hiermee ook de verkeersemissies in kaart brengen.”

Door het versoepelen van de coronamaatregelen en de start van het nieuwe school- en academiejaar is het aantal verplaatsingen in Vlaanderen opnieuw op hetzelfde niveau van het coronavrije jaar 2019. Een ideaal moment om in kaart te brengen hoeveel voertuigen in Vlaanderen op gewestwegen rondrijden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) slaan de handen in elkaar en zetten een telcampagne op die tot eind dit jaar loopt. Op 550 locaties langs Vlaamse gewestwegen wordt via telslangen en camera’s het aantal wagens en vrachtwagens geteld. Deze 550 locaties liggen langs de invalswegen naar de 13 Vlaamse centrumsteden, en langs de grote grensovergangen en verbindingswegen.

Noodzakelijk voor toekomstgericht beleid

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters: “Op de Vlaamse snelwegen meet het Vlaams Verkeerscentrum al jarenlang de verkeersstromen op de Vlaamse snelwegen en in de tunnels. Dat gebeurt onder meer via camera’s, meetlussen in het wegdek en data uit navigatiesystemen. De extra info die we zullen vergaren via deze tellingen op gewestwegen zal ons helpen om toekomstgericht beleidsbeslissingen te nemen en bestaand beleid te evalueren. De onderbouwing voor ons mobiliteitsbeleid halen we niet alleen uit data door middel van tellingen, maar onder andere ook uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag van het Departement MOW en de Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur.”

Open data

Normaal gezien was deze telcampagne op gewestwegen in 2020 gestart. “Doordat het verkeer door de coronacrisis sterk gedaald was, had het geen zin om dan al met deze meting te starten”, zegt Lydia Peeters. “Momenteel onderzoekt mijn administratie of dit soort data op permanente wijze kan worden gemeten zoals dit momenteel al op de snelwegen gebeurt.” De data zullen naderhand ook via open data ter beschikking gesteld worden. Bedrijven en organisaties die bijvoorbeeld mobiliteitstoepassingen willen bouwen, kunnen hiermee dan aan de slag.

Fietsers tellen op 50 extra locaties

Onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Vlaming gebeurt via het Onderzoek Verplaatsingsgedrag. Het veldwerk voor het nieuwe onderzoek zal de komende maand opstarten. Het aantal fietsers wordt vandaag gemeten op 15 locaties langs gewestwegen. “In het kader van de modal shift en het stimuleren van het gebruik van alternatieven voor de wagen, is het noodzakelijk om daar een nog beter zicht op te krijgen”, aldus Lydia Peeters. “Via het Relanceplan heb ik daarom 1 miljoen euro vrijgemaakt zodat het Agentschap Wegen en Verkeer op 50 extra locaties permanente fietstellers kan plaatsen. AWV zal hier de komende maanden werk van maken.”