Gedaan met laden. U bevindt zich op: Protocollen en machtigingen Privacyverklaring

Protocollen en machtigingen

Machtigingen

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG voorziet in een concrete beschrijving van de wijze en onder welke omstandigheden persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en doorgegeven. Sommige verwerkingen zijn echter zo delicaat dat deze enkel kunnen plaatsvinden indien daar een specifieke “machtiging” voor wordt gegeven.

In wat volgt kan u een overzicht raadplegen van desbetreffende machtigingen waarover het Departement Mobiliteit en Openbare Werken beschikt. Op basis van deze machtigingen geniet het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de rechtmatigheid om persoonsgegevens te ontvangen van een andere Overheidsinstantie.

Naam

Datum

Referentie

Type

Beslissings

orgaan

Beraadslaging RR nr. 19/2007(PDF bestand opent in nieuw venster)

20/06/2007

SA2/RN/2007/015

Beraadslaging

Sectoraal Comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 24/2007(PDF bestand opent in nieuw venster)

18/07/2007

SA2/RN/2007/015/019herzieningNL

Beraadslaging

Sectoraal Comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 26/2008(PDF bestand opent in nieuw venster)

04/07/2008

RN/MA/2008/018

Beraadslaging

Sectoraal Comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 79/2014(PDF bestand opent in nieuw venster)

29/10/2014

RN/MA/2014/345

Beraadslaging

Sectoraal Comité van het Rijksregister

Beraadslaging nr. 18/145(PDF bestand opent in nieuw venster)

04/12/2018

FO/18/249

Beraadslaging

Informatieveiligheidscomité kamer federale overheid

Beslissing RR nr. 83/2020(PDF bestand opent in nieuw venster)

24/09/2020

Beslissing 083/2020

Machtiging

  • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  • Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Beslissing RR nr. 049/2021(PDF bestand opent in nieuw venster)09/11/2021Beslissing 049/2021Machtiging
  • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  • Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Beslissing RR nr. 033/2022(PDF bestand opent in nieuw venster)07/03/2022Beslissing 033/2022Machtiging
  • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  • Algemene Directie Instellingen en Bevolking

Protocollen uitwisseling van persoonsgegevens

Wanneer zulks nodig wordt geacht om te voorzien in de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens, zal het Departement Mobiliteit en Openbare Werken protocollen voor de uitwisseling van persoonsgegevens sluiten met een andere Overheidsinstantie. Deze noodzaak kent haar grondslag in artikel 8, §1, van het decreet 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, dat van toepassing is op elke georganiseerde en systematische elektronische uitwisseling van persoonsgegevens door een instantie naar een andere instantie of externe overheid.

Meer informatie over protocollen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens kan u hier raadplegen.

Naam

Datum

Type

Protocol voor de elektronische mededeling van de locaties met verhoogd risico op PFAS-verontreiniging van OVAM naar DOV in het kader van de actieve openbaarmaking van milieu-informatie(PDF bestand opent in nieuw venster)

18/02/2022Protocol in de zin van artikel 8 Decreet betreffende elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van VLAIO naar MOW in het kader van de steun aan ondernemingen tijdens de coronacrisis(PDF bestand opent in nieuw venster)10/02/2022Protocol in de zin van artikel 8 Decreet betreffende elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het onderzoek verplaatsingsgedrag van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken naar Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek in het kader van het KB van 19 juli 2018 houdende steuntoekenning aan het project EPOC 2030-2050(PDF bestand opent in nieuw venster)

01/04/2021

Protocol in de zin van artikel 8 Decreet betreffende elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen de Vlaamse Belastingdienst en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in het kader van controle weginspectie(PDF bestand opent in nieuw venster)

27/01/2021

Protocol in de zin van artikel 8 Decreet betreffende elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het onderzoek verplaatsingsgegevens van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken naar Departement Omgeving(PDF bestand opent in nieuw venster)27/05/2020Protocol in de zin van artikel 8 Decreet betreffende elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) en Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA)(PDF bestand opent in nieuw venster)

11/08/2020

Protocol in de zin van artikel 8 Decreet betreffende elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Departement Omgeving in het kader van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag

23/10/2020

Protocol in de zin van artikel 8 Decreet betreffende elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag tussen Departement Mobiliteit en de Vrije Universiteit Brussel(PDF bestand opent in nieuw venster)

12/03/2019

Protocol in de zin van artikel 8 Decreet betreffende elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het onderzoek verplaatsingsgedrag het tussen Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Universiteit Antwerpen(PDF bestand opent in nieuw venster)

17/07/2019

Protocol in de zin van artikel 8 Decreet betreffende elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Departement Mobiliteit en Openbare Werken en De Vlaamse Waterweg

02/10/2019

Protocol in de zin van artikel 8 Decreet betreffende elektronische bestuurlijke gegevensverkeer