Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sleepwagen van bijna 60 ton komt aan in Oostende en zal innovatief onderzoek mogelijk maken Mobiliteit en Openbare Werken

Sleepwagen van bijna 60 ton komt aan in Oostende en zal innovatief onderzoek mogelijk maken

Oostende 25 augustus - Vanmiddag is de gigantische sleepwagen voor het nieuwe maritiem onderzoekscentrum in Oostende aangekomen. De mastodont weegt maar liefst 55 ton en kwam vanuit Nederland naar Oostende via binnenschip. “Deze sleepwagen is van groot belang voor het wetenschappelijk nautisch onderzoek in Vlaanderen. Vanaf voorjaar 2023 zal het Waterbouwkundig Laboratorium hiermee innoverend onderzoek kunnen starten rond energie-efficiënter varen, met steeds grotere schepen, en varen in ondiep water. Deze sleeptank is uniek in de wereld, en zorgt ervoor dat Vlaanderen wereldwijd koploper blijft op het vlak van innovatief en duurzaam nautisch onderzoek”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

© DMOW

Nieuw onderdeel van eerder gebouwde sleeptank

De wagen is 23,5 meter breed met een doorsnede van 3,5 x 3,5 meter, weegt 55 ton en lijkt op een volautomatisch treinstel dat scheepsmodellen tot wel 8 meter lang door het water kan slepen. De scheepsmodellen worden bevestigd aan de sleepwagen en langs een vooraf gedefinieerd traject gestuurd. Uit de gemeten krachten en bewegingen kan een wiskundig model afgeleid worden. Dat wordt gebruikt om het manoeuvreergedrag van een schip na te bootsen met de scheepsmanoeuvreersimulator.

De sleepwagen is daardoor het belangrijkste onderdeel van de recent gebouwde sleeptank in het maritiem onderzoekscentrum in Oostende (MOC), en wordt vanaf vrijdag 26 augustus gemonteerd boven die tank. De sleeptank is 174 meter lang en 20 meter breed en daarmee een stuk groter dan de eerste sleeptank van het Waterbouwkundig Laboratorium in hun afdeling in Antwerpen. De proeven zullen vanaf voorjaar 2023 van start gaan.

De sleepwagen kwam vanuit Nederland via binnenwateren naar Oostende en voer zo langs de haven van Antwerpen, de Bovenzeeschelde, de ringvaart rond Gent, kanaal Gent-Brugge en Brugge-Oostende. De reis verliep vlot en er deden zich geen calamiteiten voor. De sleepwagen werd gebouwd door de firma Consmema BV in Nederland nabij Zwolle.

Essentieel voor een toekomstgericht beleid

“De combinatie van steeds grotere schepen én periodes van langdurige droogte verhogen de druk op onze vaarwegen”, aldus Thibaut Van Zwijnsvoorde, nautisch onderzoeker bij het Waterbouwkundig Laboratorium. “De sleeptank laat ons toe om, samen met Universiteit Gent, de nodige kennis verder uit te diepen. Een schip zal zich in ondiep water, bijvoorbeeld op binnenwateren of in havengebieden, helemaal anders gedragen. Dat gedrag kunnen we in de nieuwe sleeptank perfect simuleren en uitgebreid onderzoeken.” Het sleeptankonderzoek is daarnaast van groot belang voor autonome vaart op de binnenvaartwegen. Ten slotte kan onderzoek ervoor zorgen dat de voortstuwing van de schepen verder wordt geoptimaliseerd, waardoor het verbruik en de uitstoot waar mogelijk kunnen worden beperkt.

Ook de verdere uitbouw van het waterwegnetwerk en de toegankelijkheid van onze havens wordt mogelijk gemaakt door het accuraat voorspellen van het gedrag van de schepen. Zo kunnen de zeehavens zich verder ontwikkelen als multimodale toegangspoorten voor Vlaanderen en als belangrijke knopen in het gehele goederennetwerk. “Dit soort onderzoek waarborgt dus niet enkel de ontwikkeling van nieuwe constructies en technologieën, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat het gebeurt met aandacht voor veiligheid, langetermijnvisie en maatschappelijke relevantie in Vlaanderen”, besluit minister Lydia Peeters.

Nathalie Balcaen (administrateur-generaal bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust), Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken), Filip Boelaert (secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken), Chris Danckaerts (gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse Waterweg nv) en Bart Tommelein (burgermeester van Stad Oostende) © DMOW

Over het maritiem onderzoekscentrum in Oostende (MOC)

Het maritiem onderzoekscentrum voert baanbrekend onderzoek naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en objecten in zee. Het nieuwe gebouw vormt een 2-in-1-complex met in het centrum een grote sleeptank – uniek in zijn soort door zijn afmeting (174 x 20 meter) – én een kust- en oceaanbassin (30 x 30 meter en 1,5 meter diep).

Het golfbassin en de sleeptank zijn van groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het geeft ook de ontwikkeling van het havengebied een boost doordat het onderzoekscentrum verdere kansen biedt aan grote en kleine bedrijven om zich verder te ontplooien in deze materie. Het onderzoekscentrum werd gebouwd op de terreinen van Plassendale 1, in de achterhaven van Oostende, bij Ostend Science Park.

Het MOC is een van de locaties van het Waterbouwkundig Laboratorium, dat al meer dan 80 jaar een expertisecentrum is voor onderzoek en adviesverlening over waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sedimentgerelateerde en hydrologische vraagstukken.

Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden