Gedaan met laden. U bevindt zich op: Slimme mobiliteit Mobiliteit en Openbare Werken

Slimme mobiliteit

De technologische innovaties in de mobiliteitswereld volgen elkaar in een pijlsnel tempo op. In het ITS-actieplan werd een visie uitgewerkt over hoe de ontwikkeling van die technologische innovaties of 'intelligente transportsystemen' (ITS) in Vlaanderen moet evolueren.

Vlaams actieplan intelligente transportsystemen (ITS)

Illustratie Smart Mobility

Naast het bestaand Europees wetgevend kader dat richting geeft, werd ook op Vlaams niveau een visiedocument en actieplan uitgewerkt voor intelligente transportsystemen (ITS). In het ITS-actieplan werd een visie uitgewerkt over hoe deze technologische innovaties te stimuleren en op een geharmoniseerde en maatschappelijk verantwoorde manier uit te rollen. Deze visie werd opgebouwd rond vijf waarden: duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid/sociale inclusie, intelligentie.

Met het 'multimodaal strategisch Vlaams actieplan intelligente transportsystemen', dat als tijdshorizon 2030-2050 heeft, willen we "de manier veranderen waarop Vlaanderen zich verplaatst". Het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zal intelligente transportdiensten definiëren en implementeren in samenwerking met andere overheidsinstellingen, de privésector en de academische wereld.

Het ITS-actieplan geeft richting aan de weg die we moeten inslaan, maar weerspiegelt niet wat vandaag de dag al wordt besteed aan intelligente transportsystemen.

Clusters

Binnen het ITS-actieplan werden zes clusters gedefinieerd.

ITS-projecten

ITS-projecten zijn projecten met als kernthema 'intelligente systemen waarin informatie- en communicatietechnologie wordt toegepast, op het gebied van het vervoer over alle modi, met inbegrip van infrastructuur, voertuigen en gebruikers, en in het verkeers- en mobiliteitsbeheer, alsook de interfaces tussen de verschillende vervoerswijzen.'

Enkele voorbeeldprojecten:

Publicaties

Beleidskader regelstrategie intelligente verkeersregelinstallaties:(PDF bestand opent in nieuw venster)

Met het Mobilidata programma rollen we over heel Vlaanderen intelligente verkeersregelinstallaties uit. Wat maakt zo’n lichten nu intelligent? Elke weggebruiker kan via zijn of haar smartphone zijn of haar locatie delen aan het verkeerslicht. Zo kunnen we het verkeer beter sturen en bepaalde groepen weggebruikers sneller groen geven als dat nodig of aangewezen is. We hebben daarvoor een set van regels uitgewerkt om te bepalen wie, waar, wanneer, onder welke omstandigheden (sneller) groen licht krijgt.

Afleiding en technologie: Beleidskader voor een veilig gebruik van smartphone en andere aanraakschermen in het verkeer:(PDF bestand opent in nieuw venster)

Naar aanleiding van het Mobilidata programma, werd een beleidskader opgesteld getiteld “Afleiding en technologie: Beleidskader voor een veilig gebruik van smartphone en andere aanraakschermen in het verkeer”. Hierin geven we aanbevelingen mee voor zowel de weggebruiker als voor applicatie-ontwikkelaars voor van de ontwikkeling van veilige verkeersapplicaties met een goede Human Machine Interface of gebruikersinterface.