Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tweede oproep impulsprogramma binnenvaart: Financiële steun voor duurzaam transport naar Vlaamse zeehavens Mobiliteit en Openbare Werken

Tweede oproep impulsprogramma binnenvaart: Financiële steun voor duurzaam transport naar Vlaamse zeehavens

7 september 2023 - De Vlaamse Regering heeft, op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, een nieuwe tijdelijke financiële ondersteuning van de binnenvaart goedgekeurd. “Tot en met 3 november 2023 kunnen inlandterminals, barge-operatoren of andere intermodale partijen projectvoorstellen indienen die het goederenvervoer van en naar de Vlaamse havens verbeteren via corridorshuttles of terminal-hub shuttles”, aldus minister Peeters. Het doel van het impulsprogramma binnenvaart, een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port en Lantis, is het verhogen van de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens, het verlichten van de druk op het wegennet en het verminderen van de emissie-uitstoot.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “We ondersteunen de binnenvaartsector door het transport tussen onze Vlaamse zeehavens en inlandterminals een boost te geven en efficiëntiewinsten voor de bedrijven boeken. We dekken een deel van de extra kosten die gepaard gaan met het inleggen van extra verbindingen naar de Vlaamse zeehavens. Tot en met december 2025 maken we daarvoor jaarlijks meer dan 2,5 miljoen euro vrij. Het resterende bedrag wordt verder aangevuld door Lantis, Port of Antwerp-Bruges en North Sea Port.”

Samenwerking stimuleren via corridorshuttle of terminal-hub shuttle

Vlaanderen telt heel wat inlandterminals waar goederen van en naar de Vlaamse zeehavens worden vervoerd. Deze inlandterminals beschikken afzonderlijk vaak niet over voldoende grote volumes voor regelmatige transporten naar de zeehavens. Het impulsprogramma binnenvaart stimuleert inlandterminals, barge-operatoren en andere intermodale partijen om samenwerkingsprojecten uit te werken op de verschillende vaarroutes van en naar de Vlaamse zeehavens. De bedoeling is om de afhandeling van de containerbinnenvaart aan de maritieme kaaien betrouwbaarder te maken en de wachttijden in de haven te verminderen. Binnen dit subsidieprogramma kan dat op twee manieren: via corridorshuttles of terminal-hub shuttles.

Corridorshuttles bundelen inlandterminals op één ‘corridorschip’ richting de zeehavens. Zo vaart één schip bijvoorbeeld de volledige corridor af en maakt ‘tussenstops’ bij elke inlandterminal die deel uitmaakt van de samenwerking. De inlandterminals leggen hun volumes samen voor één enkele gezamenlijke afvaart naar Port of Antwerp-Bruges, waar ze een vast slot met een efficiëntere behandeling aan de diepzeeterminal krijgen omwille van de hoge ‘call size’ van dit schip. Het doel van het impulsprogramma is om een deel van de kosten te compenseren, zodat de drempel om samen te werken lager is en de partners hun goederenstromen beter kunnen coördineren.

Een andere optie is het werken via een terminal-hub shuttle waarbij verschillende kleinere terminals containers afzetten op één terminal-hub die de volumes verzamelt voor een afreis naar de haven. Deze samenwerking bestaat vandaag al in de logistiek. Om subsidies te kunnen krijgen, is een frequentieverhoging naar minstens drie afvaarten per week noodzakelijk. Denk dan aan een samenwerking tussen één grotere terminal en meerdere kleinere terminals. De kleinere lossen hun containers op de grotere terminal van waar dan één schip met een hogere frequentie naar één maritieme terminal in de haven van Antwerpen vertrekt.

Het ondersteuningsprogramma moet de werking van de integrale logistieke keten verbeteren, de uitstoot van emissies en fijn stof verminderen en de Vlaamse havens internationaal aantrekkelijker maken met een performante, betrouwbare en innovatieve containerbinnenvaart.

“Het impulsprogramma past binnen de modal shift naar de binnenvaart. Tegen 2030 is het de ambitie om het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te verhogen tot 42%.. Als inlandterminals samenwerken, kunnen zij grotere volumes op meer regelmatige basis van en naar de Vlaamse zeehavens transporteren. De bedoeling is om meer containers van de weg te halen, zo de druk op het wegennet te verminderen en de uitstoot te verlagen”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters.

Meer info

Deze steunmaatregel loopt tot en met 31 december 2025. In deze tweede call kunnen inland terminals, barge-operatoren of andere intermodale partijen hun projectvoorstellen indienen tot en met 3 november 2023. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure kan u terugvinden op https://www.vlaanderen.be/impulsprogramma(opent in nieuw venster).