In opdracht van de LOM Vlaanderen werd “apron 2” – de centrale vliegtuigparking voor het passagiersgebouw – volledig vernieuwd. Dit is de grootste vliegtuigparking van de luchthaven en wordt gebruikt voor het afhandelen van cargo- en passagiersvluchten. Naast “apron 2” beschikt de luchthaven ook over de oostelijk gelegen “apron 1” die gebruikt wordt voor cargo-afhandeling, en de westelijk gelegen “apron 3” die gebruikt wordt voor general aviation.

“De 160.000 m2 grote vliegtuigparking werd tot op het funderingsniveau uitgegraven en kreeg een nieuwe betonverharding. De dienstweg kreeg een nieuwe laag asfalt. Ook werden ook alle rioleringen onder de vliegtuigparking, waaronder die van het Albertus-geleed, vernieuwd”, zegt LOM-voorzitter Bruno De Saegher. De LOM Vlaanderen investeerde 12,4 miljoen euro voor deze werken.

Door de werken wordt de levensduur van de vliegtuigparking opnieuw met 40 jaar verlengd. Dat is een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van deze luchthaven. Deze werken waren noodzakelijk om de veiligheid van het vliegverkeer ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. De bestaande infrastructuur werd gerenoveerd, de werken leiden niet tot een verhoging van de capaciteit van de luchthaven.

Verloop van de werken

Organisatorisch was de renovatie van de vliegtuigparking geen evidentie, de luchthaven bleef gedurende de werken immers volledig operationeel. Dit was mogelijk dankzij de goede afstemming tussen de opdrachtgever (LOM Vlaanderen), de aannemer (COLAS) en de uitbater (LEM Oostende-Brugge).

De werkzaamheden startten in april 2021 en verliepen in twee grote fases. Tijdens de eerste fase werd het oostelijk deel van de vliegtuigparking, inclusief fundering, opengebroken en bleef het westelijk deel in gebruik voor het vliegverkeer. Na de aanleg van de onderfundering (in gebroken betonpuin) en de fundering (in schraalbeton) werden twee betonlagen van in totaal 30 cm dik op elkaar gegoten. Dit is noodzakelijk om de noodzakelijke draagkracht voor de zwaardere vliegtuigen te garanderen. In januari 2022 werd gestart met het tweede deel van de renovatie, en werd het westelijk gedeelte aangepakt. Vanaf dan konden vliegtuigen reeds gebruik maken van het (vernieuwde) oostelijke deel van de vliegtuigparking. Na iets meer dan een jaar werd het volledige project opgeleverd.

Gedurende de renovatiewerken werden verscheidene projectielen uit Wereldoorlog II gevonden. Deze werden steeds veilig verwijderd, ook ontmijningsdienst DOVO moest enkele keren ter plaatse komen. Er was nooit een gevaar voor de luchthaven of de omwonenden, en de hinder voor het luchtverkeer bleef telkens beperkt.

Veel aandacht voor duurzaamheid

De Luchthaven Oostende-Brugge hecht veel belang aan duurzaamheid. Daarom werd zoveel mogelijk beton van de oude verharding gerecycleerd en hergebruikt. Hiervoor werd op de site van de luchthaven een tijdelijke betoncentrale gebouwd. Door de oude verharding ter plaatse te recycleren werd niet alleen het onnodig storten van betonafval voorkomen, maar werden ook heel wat heen- en weer rijdende vrachtwagens uitgespaard.

Nadat de oude verharding gerecycleerd werd, werd deze opnieuw gebruikt voor de onderfundering en de fundering van de vernieuwde apron. Bij de vernieuwing werd op een aantal standplaatsen ook de infrastructuur voor een elektrische aansluiting voorzien, zodat vliegtuigen niet langer hun eigen stroomgeneratoren hoeven te gebruiken wanneer ze geparkeerd staan. Dit vermijdt heel wat brandstofverbruik en CO2-uitstoot.