Gedaan met laden. U bevindt zich op: Contacteer WSE Werk & Sociale Economie

Contacteer WSE

Meldpunt van de Vlaamse Sociale Inspectie voor inbreuken in het kader van werk en sociale economie

Bent u geconfronteerd met discriminatie op het werk? Of wenst u een melding te doen van een inbreuk op de toepassing of uitvoering van Vlaamse maatregelen in het kader van werk & sociale economie?
Hier kan u dit melden.

Klachten over het Departement Werk en Sociale Economie

Heeft u klachten over de werking van het Departement Werk en Sociale Economie? Contacteer dan de klachtenbehandelaar via het klachtenformulier.

Openbaarheid van bestuur

Als burger hebt u ook het recht om een bestuursinstantie te vragen om inzage, uitleg of een afschrift te bezorgen van bestuursdocumenten.

U kan bestuursdocumenten van het Departement Werk en Sociale Economie opvragen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres wse.openbaarheid@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Meer info:

Klokkenluidersmelding

Als burger hebt u het recht om een melding te maken over inbreuken bij de diensten van de Vlaamse overheid. U kunt uw melding schriftelijk (via mail of via brief), telefonisch of fysiek richten aan het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) of aan Audit Vlaanderen.

Perspagina

Hebt u een persvraag of wilt u op de hoogte blijven van het nieuws bij DWSE? Raadpleeg dan de perspagina.

Contact

Adres

Departement Werk en Sociale Economie

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Werk en Sociale Economie

Koning Albert II laan 15 bus 380, 1210 Brussel, België