Gedaan met laden. U bevindt zich op: Contacteer WSE Werk & Sociale Economie

Contacteer WSE

Meldpunt van de Vlaamse Sociale Inspectie voor inbreuken in het kader van werk en sociale economie

Bent u geconfronteerd met discriminatie op het werk? Of wenst u een melding te doen van een inbreuk op de toepassing of uitvoering van Vlaamse maatregelen in het kader van werk & sociale economie?
Hier kan u dit melden.

Klachten over het Departement Werk en Sociale Economie

Heeft u klachten over de werking van het Departement Werk en Sociale Economie? Contacteer dan de klachtenbehandelaar via het klachtenformulier.

Openbaarheid van bestuur

Als burger hebt u ook het recht om een bestuursinstantie te vragen om inzage, uitleg of een afschrift te bezorgen van bestuursdocumenten.

U kan bestuursdocumenten van het Departement Werk en Sociale Economie opvragen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres wse.openbaarheid@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Meer info:

Klokkenluidersmelding

Als burger hebt u het recht om een melding te maken over inbreuken bij de diensten van de Vlaamse overheid. U kunt uw melding schriftelijk (via mail of via brief), telefonisch of fysiek richten aan het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) of aan Audit Vlaanderen.

Perspagina

Hebt u een persvraag of wilt u op de hoogte blijven van het nieuws bij DWSE? Raadpleeg dan de perspagina.

Contact

Website
www.vlaanderen.be/departement-wse opent in nieuw venster
E-mail
departement.wse@vlaanderen.be
Postadres

Departement Werk en Sociale Economie

Koning Albert II laan 15 bus 380, 1210 Brussel, België