Meldpunt discriminatie op het werk

Bent u geconfronteerd met discriminatie op het werk? Dan kunt u een klacht indienen.

Klachten over het Departement Werk en Sociale Economie

Heeft u klachten over de werking van het Departement Werk en Sociale Economie? Contacteer dan de klachtenbehandelaar via het klachtenformulier.

Openbaarheid van bestuur

Als burger hebt u ook het recht om een bestuursinstantie te vragen om inzage, uitleg of een afschrift te bezorgen van bestuursdocumenten.

U kan bestuursdocumenten van het Departement Werk en Sociale Economie opvragen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres wse.openbaarheid@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Meer info:

Perspagina

Hebt u een persvraag of wilt u op de hoogte blijven van het nieuws bij DWSE? Raadpleeg dan de perspagina.

Contact

Adres

Departement Werk en Sociale Economie

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 20), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)